Uro, dårligt sprog og dannelse

Dato 07/06-2016

Forfatter Niels Egelund

Professor Niels Egelund fortæller i dette interview, hvordan dannelsesbegrebet kan forstås. Han udfolder sine tanker om begreber som almen dannelse, elevens alsidige udvikling og det dannede menneske.

Niels Egelund kommer i interviewet med svar på blandt andet disse spørgsmål:

  • Hvad betyder dannelse?
  • Hvad karakteriserer den skole, som arbejder med dannelse på en god måde?
  • Hvad ved det dannede menneske noget om?
  • Den verserende debat om dannelse versus læring; hvad går den ud på?
  • Hvad er forholdet mellem dannelse og læringsmål?

Disse spørgsmål er centrale, fordi de vedrører selve folkeskolens formål, sådan som det især er formuleret i Folkeskolens formålsparagraf.

HELE INTERVIEWET

ALMEN DANNELSE

SKOLEN OG DANNELSE

KOMPETENCER OG DANNELSE

LÆRINGSMÅL

URO, DÅRLIGT SPROG OG DANNELSE

Se også interviewet med Per Fibæk Laursen “Er dannelse et folkeskolerelevant begreb“.