TV

Læring i et positivt psykologisk perspektiv

Læring er et svært tilgængeligt begreb, som kan betyde mange forskellige ting, alt afhængigt af hvorfra begrebet betragtes. I dette interview beskriver Hans Henrik Knoop, hvordan læringsbegrebet kan forstås i…

Mediated Learning Experience

Megen forskning peger på, at kvaliteten af det pædagogiske relationsarbejde er væsentligt i forhold til elevernes trivsel og læringsudbytte. Med metoden Mediated Learning Experience giver konsulent og terapeut, Kis Østergaard,…

Om inklusion og “inklusionseftersynet”

Inklusion er et aktuelt emne i skoledebatten netop nu. I maj 2016 offentliggjorde Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling rapporten ”Inklusionseftersynet”. Det er en rapport, som både afdækker vigtige faktorer…

Positiv psykologi i praksis

Børn går i skole for at lære noget. For nogle børn går det godt med at lære, for andre børn er det en stor udfordring og daglig kilde til nederlag….

Aktionslæring i skolen

Aktionslæring som strategi til skoleudvikling er en udbredt tilgang. Tilgangen søger at udvikle skolen og de professionelles kompetencer på en og samme tid – med det for øje, at skabe…

Motivér dine elever

Det er en af de allerstørste udfordringer i skolen: Hvordan motiverer man børn og unge, så de får mest muligt ud af deres skoletid? Nicolai Moltke-Leth er en af landets…

Forholdet mellem hjerne og kreativitet

I dette interview sættes Jørgen Lyhne på den svære opgave, at forklare og beskrive, hvad kreativitet kan være. Vi har spurgt ham, om han vil sætte denne viden i relation…

Analysér din egen undervisning med video

Mange skoler bruger video som pædagogisk redskab. Hør i dette interview den norske lektor i specialpædagogik, Sissel Holten, fortælle om, hvilke potentialer der kan være ved at bruge video som…

Tavs viden

Hør i dette interview Theresa Schilhab fortælle om tavs viden Hvad er tavs viden? Hvor ’bor’ den tavse viden? Hvorfor og hvordan er den tavse viden pædagogisk relevant? Hvordan bruger…

Uro, dårligt sprog og dannelse

Professor Niels Egelund fortæller i dette interview, hvordan dannelsesbegrebet kan forstås. Han udfolder sine tanker om begreber som almen dannelse, elevens alsidige udvikling og det dannede menneske. Niels Egelund kommer…