Tavs viden

Dato 20/07-2016

Forfatter Theresa Schilhab

Hør i dette interview Theresa Schilhab fortælle om tavs viden

  • Hvad er tavs viden?
  • Hvor ’bor’ den tavse viden?
  • Hvorfor og hvordan er den tavse viden pædagogisk relevant?
  • Hvordan bruger den erfarne lærer sin tavse viden?

Interviewet er et væsentligt bidrag til debatten om fx læringsmålstyret undervisning, hvor intentionen er, at læring mest er det, som vi kan tale om og tænke om. Men hvad med alle de processer, som finder sted samtidig, men som vi ikke er bevidste om, og som også spiller en rolle og har en betydning?

HELE INTERVIEWET

TAVS VIDEN

HVOR BOR DEN TAVSE VIDEN?

TAVS VIDEN OG PÆDAGOGIK

TAVS VIDEN OG LÆRING

LÆRERES TAVSE VIDEN