Spansk i grundskolen – sådan griber du det an

Dato 15/06-2018

Forfatter Rikke Engbo Andersen

Spansk er kommet på skoleskemaet som 3-årigt valgfag i 7.-9. klasse – foreløbig som forsøgsordning. Men hvordan griber du det an, når du ikke har erfaring med at undervise i spansk på grundskoleniveau? Rikke Engbo Andersen har undervist i spansk i grundskolen i 11 år. Her kommer hendes bedste bud til begynderundervisningen.

Nogle elever vil gerne kunne tale spansk, når de skal være professionelle fodboldspillere i Real Madrid; andre vil gerne forstå, hvad de synger, når de skråler med på årets latino sommerhit. Andre igen vil gerne fordybe sig i sproget som forberedelse til gymnasiet.

Rummet emmer altid af god energi, når man starter et nyt spanskhold op, og kunsten er at bevare og besvare den gennem hele skoleåret.

Men hvordan griber du det an, hvis du ikke har erfaring med at undervise i spansk på grundskoleniveau og måske har en baggrund som gymnasielærer, universitetsuddannet eller autodidakt?

I denne artikel finder du 6 gode råd til begynderundervisningen i spansk – lige til at bruge i din undervisning.

Andre har været på den lokale tapas- eller tacosrestaurant eller har skrålet med på sommerens latino-hit.

1. TAG UDGANGSPUNKT I ELEVERNES ERFARINGER

Eleverne kommer næsten altid med egne erfaringer med det spanske sprog og de spansktalende lande og kulturer. Nogle er måske lige kommet hjem fra badeferie på Mallorca eller forlænget weekend i Barcelona. Andre har været på den lokale tapas- eller tacosrestaurant eller har skrålet med på sommerens latino-hit.

Uanset hvor eleverne har deres erfaringer fra, er det et godt udgangspunkt for at gøre undervisningen vedkommende og relevant. Når eleverne kan se meningen med undervisningen og forestille sig de konkrete situationer, hvor de kan bruge det lærte, så stiger motivationen og elevaktiviteten.

En måde at gøre det på er at få eleverne til at skrive deres erfaringer og forventninger ned og derefter drøfte dem i fællesskab. Det giver eleverne syn for de mange forskellige vinkler på det spanske sprog og de spansktalende kulturer, og I kan sammen tale om, hvordan det spiller sammen med og kan integreres i årets spanskundervisning.

Du skal være opmærksom på, at elevernes personlige erfaringer ofte vil stamme fra Spanien, ligesom de kan have tendens til at henføre alt spansk til den iberiske halvø. Her kan du med fordel inddrage egne erfaringer fra og viden om andre spansktalende områder og kulturer. Hvor kommer tacos fx fra? Og er tortillas det samme i Sydamerika og i Spanien? Eller hvad med den enorme spansktalende befolkning i USA og dens rolle inden for den spansksprogede musik?

“Det er rigtig dejligt med vores udenlandske medarbejdere, men man har størst tillid til dem, der taler vores sprog”

2. GØR UNDERVISNINGEN VIRKELIGHEDSNÆR

Det er en god idé at have fokus på, hvad man kan bruge sproget til i “det virkelige liv” for at gøre faget relevant. Igen er det oplagt at inddrage elevernes egne erfaringer. Måske har de siddet på en restaurant uden at kunne forstå menukortet eller kommunikere med tjeneren, eller de har mødt andre spansktalende unge, som de gerne ville have kunnet snakke med.

Du kan også tage udgangspunkt i dine egne erfaringer og oplevelser. I min undervisning starter hver lektion med, at jeg fortæller “el cuento del día” – dagens historie. Eleverne elsker det. Det kan være alt fra gamle latinamerikanske sagn til korte beretninger om traditioner, højtider, naturen, kulturen, historien – eller det, jeg holder mest af: at vise billeder og fortælle om de mennesker, jeg har mødt dengang, jeg boede og rejste i Latinamerika, og hvordan vi mødtes igennem det spanske sprog. På den måde får eleverne en fornemmelse af, hvad de kan få ud af at kunne tale spansk.

Der er mange skønne mennesker, jeg aldrig ville være kommet ind på livet af, hvis ikke vi havde haft et fælles sprog. Som en medarbejder på et børnehjem i Argentina sagde til mig: “Det er rigtig dejligt med vores udenlandske medarbejdere, men man har størst tillid til dem, der taler vores sprog”. Det er værd at huske eleverne på.

IDE: FÅ DEN SPANSKE KULTUR IND I KLASSEN

Selvom I ikke har mulighed for at rejse til et spansktalende land, kan det stadig lade sig gøre at få et autentisk spansk indspark i undervisningen.

I kan for eksempel:

 • Finde en spansktalende klasse, som vil være klassens pennevenner. Send en kasse med danske hhv. spanske/latinamerikanske specialiteter til hinanden. Skype med hinanden, mens I åbner kasserne, så eleverne kan se hinandens reaktioner.
 • Prøve Mystery Skype, hvor eleverne skal gætte, hvor den anden klasse befinder sig ved at stille spørgsmål over Skype. Alle elever aktiveres ved enten at stille eller forberede spørgsmål, søge på internettet eller kigge på kort.
 • Få besøg af en spansktalende gæstelærer, fx en udvekslingsstuderende eller en forælder.

Nogle har lært spansk på rejser, andre har haft spansk i gymnasiet, mens andre har en lang universitetsuddannelse bag sig

3. SÆT HVERKEN NIVEAUET FOR HØJT ELLER FOR LAVT

I spansk er det særlig vigtigt at have fokus på at finde det rette faglige niveau. Spansk findes endnu ikke som linjefag på læreruddannelsen, og spansklærere vil derfor have meget forskellige forudsætninger for at undervise i spansk i grundskolen. Nogle har lært spansk på rejser, andre har haft spansk i gymnasiet, mens andre har en lang universitetsuddannelse bag sig. Som lærer ’uden papirer’ skal du være varsom med at sætte det faglige niveau for lavt. Som universitetsuddannet skal du passe på ikke at sætte det for højt. Sæt dig godt ind i målgruppen og deres forudsætninger, så du kan få sammensat en årsplan, der udfordrer og udvikler eleverne, uden at skræmme dem væk.

Formålet med det nye 3-årige valgfag er, at eleverne kan fortsætte med spansk i gymnasiet. Målet er derfor, at de alle når det niveau, gymnasiet kræver, for at være på et fortsætterhold. Sæt dig derfor godt ind i, hvad der forventes blandt andet i læseplanen for Fælles Mål (3-årigt valgfag), hvor du finder retningslinjer for netop dette. Bruger du retningslinjerne som guideline sammen med resten af Fælles Mål, skulle niveauet gerne være tilpas. Hvis du vælger at bruge forlagsproduceret undervisningsmateriale, kan du også være sikker på, at niveauet er tilpasset målgruppen og læseplanen.

Se Fælles Mål og læseplan.

4. VARIER DIN UNDERVISNING

For at eleverne skal blive ved med at have mod på sproget, er det vigtigt, at du varierer undervisningen. Faste udtryk, grammatik og ordforråd kan sagtens leges ind.

Variér undervisningen gennem fx spil, noget visuelt, grammatik på mange måder, Cooperative Learning, lege, kontakt en venskabsklasse (enten en 1. g-klasse eller en udenlandsk klasse, der også lærer spansk), brug sange og film, der er oppe i tiden, lav løb med QR-koder, mapop eller Woop-løb. Brug dialog og rollespil.

Bedstes lov siger, at ”det er den, der arbejder, der lærer”. Cooperative Learning er helt oplagt til at få eleverne op af stolene, deltage aktivt, gøre dem trygge ved sproget og samarbejde. Med “Quiz og byt” får de fx både sagt og hørt noget på et endnu ikke formfuldendt spansk, og de bliver klar over, at der ikke er nogen, der er hajer til sproget endnu. De tør mere og føler ikke, at de er de eneste, der ikke kan så meget i starten.

Når eleverne er aktive, betyder det også, at samarbejdet ofte er i højsædet – igen en vigtig pointe for at samle klassen og opnå fællesskab og samhørighed.

IDE: EN EL RESTAURANTE – ET TERNINGESPIL

Hvis I fx har et emne om at gå på restaurant, så lad eleverne bøje relevante verber ved hjælp af en terning, ordenar, comer, beber, querer osv.

Sådan gør du:
Eleverne sidder i grupper af 3-4 personer. De slår på skift med terningen og bøjer ordet efter, hvad terningen viser. 1 er første person ental, 2 er anden person ental, 3 er tredje person ental, 4 er første person flertal osv. De andre i gruppen retter, hvis det er forkert. Hvis man vil have konkurrenceelementet ind i aktiviteten, hvilket motiverer især drenge, kan man give ét point for hvert rigtigt bøjet verbum. Bagefter kan eleverne skrive dialoger med verberne og til sidst lave et lille rollespil med dem. Det kan filmes og vises – så har de mulighed for at tage om, hvis de ikke er tilfredse – eller de kan opføre det “live”. Det er der som regel rigtig god energi i.

Læg vægt på, at fejl er en vigtig del af læringsprocessen.

5. FÅ ELEVERNE I TALE

Sprog skal bruges. Eleverne skal snakke, lytte, læse, skrive og snakke igen. Ved at have fokus på små dialoger og samtalesituationer, på chunks og recirkulering af ordforråd oplever de, at de med små skridt bevæger sig fremad og hele tiden bygger oven på det, de allerede kan.

Og så handler det om at turde og at kaste sig ud i det. Som lærer er du med til at skabe et trygt læringsrum, hvor eleverne finder modet til at prøve kræfter med det spanske sprog og begå alle de fejl, som de lærer så meget af. Også her er Cooperative Learning et vigtigt redskab. Her er det hele tiden eleverne, der snakker. De arbejder ofte i mindre, faste teams, som de er trygge ved, hvor de hjælper og støtter hinanden igennem samarbejdsaktiviteter.

Nogle elever har brug for tid og forberedelse for at føle sig trygge ved at skulle snakke foran en gruppe eller hele klassen. Her er digitale devices en gave. Lad fx eleverne vælge, om de vil fremlægge et emne eller fremføre en dialog foran klassen eller optage den på deres mobiler på forhånd og vise filmen i stedet.

Gør endelig brug af de indtalte tekster, som følger med ethvert spansklæremiddel, så eleverne får en god fornemmelse af den autentiske spanske udtale. Men gør det samtidig tydeligt, at elevernes sprog er ”et sprog på vej”. Læg vægt på, at fejl er en vigtig del af læringsprocessen.

6. FIND GODE REDSKABER

Du kan finde meget inspiration og konkrete redskaber på nettet. Her er nogle af de hjemmesider, jeg bruger:

 • QR-koder.dk: Lav QR-koder, som du kan bruge til et QR-kodeløb.
 • Kahoot.it: Lav sjove quizzer, som kan teste elevernes sproglige kompetencer og faktuelle viden.
 • Quizlet.com: Lav forskellige små spil til ordforrådstilegnelse og -træning.
 • JeopardyLabs.com: Gør sprogundervisningen til en leg med en omgang Jeopardy.
 • es.akinator.com: Leg 20 spørgsmål til professoren, og lær de spansktalende kendisser at kende med denne online spåmand.
 • Wordle.net: Træn gloser og nøgleord ved at samle dem i ordskyer.
 • Filmcentralen: Find spansksprogede film, fx ”Fodbold er Gud” om Boca Juniors.
 • Duolingo.com: Træn spansk på mobilen.
 • Pinterest: Find masser af kreative idéer, fx rim og remser, ting at arbejde med i forhold til årstider, tøj osv.

Andre spansklærere ligger ofte inde med mange velafprøvede idéer. Blandt andet har en flok aktive spanskkyndige oprettet Facebook-siden “Spansk i Folkeskolen”. Her kan du læse om andre spansklæreres erfaringer, dele dine egne, spørge løs og få information om interessante arrangementer og nyheder inden for spanskfaget.

DOWNLOAD GRATIS fra Mucho más
Forfatteren til denne artikel, Rikke Engbo Andersen, er forfatter til Alineas grundsystem Mucho más, der er et begyndermateriale til spansk i grundskolen.

Svar på et kort spørgeskema om spansk, og download første kapitel af Mucho más.
Download første kapitel af Mucho más 1