Søg

Søgeresultater (290)
Dato
Tema
Type

Skoleledelse

Ledelse handler ofte om at lede andre og sig selv mod mål, der kan skabe kontinuerlig vækst og trivsel. Inden for Positiv Psykologi forstås ledelse som et ganske centralt og…

Ledelse
Artikel

Expeditionary learning

Expeditionary learning har som navnet antyder at gøre med en rejse, ikke en rejse i fysisk forstand, men en læringsmæssig rejse. BEGREBSDEFINITION Expeditionary Learning (EL) er en oplevelsesbaseret undervisnings- og…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Konflikthåndtering

Konflikter mellem mennesker kan være noget af det mest opslidende overhovedet, hvis ikke de håndteres ordentligt. Man kan skelne mellem tre typer sociale konflikter: Sproglige konflikter (pseudokonflikter) Konflikter vedr. hvordan…

Trivsel
Artikel

Positive emotioner

Skal vi have det godt før vi lærer noget? Ja, mener forskerne. Blandt andet fordi trivsel åbner os, gør os mere sociale, gør os bedre til at være og gør…

Trivsel
Artikel

Theory U

Theory U er en model, som visualiserer individuelle (individ-i-organisationer) og kollektive organisatoriske læringsprocesser i det nuværende verdensbillede og er målrettet en systemisk fremtidsvision. Essensen i teorien er det dybe niveau…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Læring

HVAD ER LÆRING? Læring kan biopsykologisk defineres som processer, hvorved der dannes nye, neurale mønstre i hjernen/kroppen og/eller allerede etablerede mønstre forstærkes eller svækkes. Læring kan psykologisk defineres som processer,…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Kultur

BEBGREBSDEFINITION Kultur er ikke nemt at definere ensidigt grundet mange forskellige vinkler på begrebet og mange forskellige definitioner. Ikke desto mindre kan man nå frem til følgende operative og neutrale…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Casebaseret undervisning

Casebaseret undervisning tager afsæt i virkelige hændelser, som eleverne kan relatere til. Det gør undervisningen konkret og virkelighedsnær. BEGREBSDEFINITION Metoden handler om at give eleverne relevante informationer om en bestemt…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Intelligens og talent

Begrebet intelligens refererer til den traditionelle forståelse af, at en person har talent for noget, er god til noget, eller har let ved at lære noget bestemt. En populær intelligensteori…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Mindfulness

Mindfulness kan på dansk oversættes til ”opmærksomhed” og/eller ”omhyggelighed”. Ikke desto mindre ligger der i begrebet meget mere end det. Mindfulness er en individuel mental tilstand kendetegnet af fuld tilstedeværelse…

Trivsel
Artikel