Søg

Søgeresultater (290)
Dato
Tema
Type

Livslang læring

Undersøgelser viser, at hjernebarken kan stimuleres gennem hele livet, og at mennesket dermed har biologiske forudsætninger for livslang læring. Forsøg viser for eksempel, at hvis man anbringer rotter i et…

Læringsmiljø
Artikel

Anerkendelse

Anerkendelse er et begreb, som har vundet stort indpas i pædagogikken. Og anerkendelse er en vigtig faktor for børns positive udvikling. DEFENITION Anerkendelse er et begreb, der har vundet frem…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Demonstration

Demonstration er en udbredt undervisningsform, som i bedste fald involverer eleverne og øger læringen, fordi eleverne er aktivt lærende. Men der er også ulemper ved at anvende demonstration som undervisningsform, hvis…

Undervisning
Artikel

Rollespil

BEGREBSDEFINITION Rollespil kan inddrages i undervisning, hvor de lærende skal agere som i en virkelig situation. Navnet rollespil kommer fra det engelske ”role play”. Ordet play betyder både spil og…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Interesse og motivation

LÆRINGSMILJØET ER AFGØRENDE FOR MOTIVATIONEN Elever, som er interesseret i et bestemt emne, udviser større opmærksomhed, arbejder mere vedholdende, føler større glæde og lærer mere end elever, der ikke har…

Læringsmiljø
Artikel

Præstationer, udbytte og resultater

I pædagogik og ledelse kan man grundlæggende skelne mellem to forskellige typer præstationer/udbytte/resultater: De der handler om at leve op til ydre fastlagte standarder (fx at lære at læse, skrive,…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Hjernebaserede læringsprincipper

Hjernen er udviklet til at fungere på bestemte måder, og man bliver nødt til at respektere dette, hvis man vil lykkes fuldt ud i pædagogikken og på arbejdspladsen. Dette er…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Positiv psykologi

Positiv Psykologi er en gren af psykologien, der er særligt fokuseret på dét, der fungerer godt for mennesker. Man skelner mellem fire overordnede områder af viden inden for Positiv Psykologi:…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Leg

Alle 5.500 nulevende pattedyrarters unger leger – som tydelig indikation af, at man ikke ville lære nok, hvis ikke man legede meget. Og hvem kender nogen, som klager, når arbejdet…

Læringsmiljø
Artikel

Habituering – få elevens opmærksomhed

Denne artikel giver en teoretisk forklaring på, hvordan du som underviser kan skabe endnu mere opmærksomhed hos dine elever. HVAD ER HABITUERING? Habituering er den mest primitive form for læreproces….

Læringsteorier og -metoder
Artikel