Søg

Søgeresultater (284)
Dato
Tema
Type

Konstruktivisme – en teoretisk (og praktisk) tilgang til læring

Når vi taler om konstruktivisme i et skoleperspektiv, er konstruktivisme en læringsteori, der mener at viden ikke overføres uforandret fra lærer til elev. Læring forudsætter en aktiv proces, hvor viden…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Fremtidens skolearkitektur – seks designgreb

Danmark investerer store summer i skoleombygninger, skolerenoveringer og opførelser af helt nye skoler. I dette opslag giver forfatteren et bud på, hvordan skoler kan arbejde med de fysiske rammer. Hans…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Computerspil i undervisningen

Computerspil er motiverende for eleverne, og kan inddrages i folkeskolens undervisning på utallige måder. Her får du et konkret eksempel på, hvordan du inddrager computerspil og samtidig opfylder Fælles Mål. OPFYLDELSE…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Spil i undervisningen

Kan spil  bruges som et didaktisk værktøj? Thorkild Hanghøj giver her sit bud på, hvordan spil kan indgå i undervisningen på en meningsfuld måde. DER SKAL VÆRE NOGET PÅ SPIL…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Skoleskak gavner elevernes læring

Skoleskak kan gøre matematikundervisningen sjovere, og der er god dokumentation for, at elever der spiller skoleskak, får en bedre talforståelse og generelt øger deres færdigheder i matematik. Læs artiklen og få…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Klasse- og læringsledelse

Med lærerrollen følger et stort ansvar for at gøre sit bedste for at skabe et godt læringsmiljø for alle – uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. I dette opslag giver…

Ledelse
Artikel

LP-modellen som metode til kulturforandring i skolen

LP-modellen kan bruges som redskab til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø ved at styrke læreres og pædagogers analytiske evner i forhold til de problemer, de oplever i mødet med…

Læringsmiljø
Artikel

Faglig læsning

Få konkrete eksempler til hvordan du i dit lærerteam kan samarbejde om at lære eleverne at læse fagtekster. LÆRERNES FORSKELLIGE ROLLER Baggrunden for vores fokus på faglig læsning er en…

Læsning
Artikel

Altruisme

Altruisme (uegennyttighed) er ofte en nødvendig forudsætning for at et fællesskab fungerer. I denne artikel kan du blive klogere på hvad altruisme er for en størrelse, og læse om hvordan…

Trivsel
Artikel

Fleksibel indretning og brug af skolens rum

Arbejdet med forskningsprojektet Arkitektur, pædagogik og sundhed (APOS) har tydeliggjort, at skolen stadig befinder sig i et vadested imellem tidligere tiders mere traditionelle undervisningstænkning og en mere mangfoldig og differentieret…

Fysisk læringsmiljø
Artikel