Søg

Søgeresultater (264)
Dato
Tema
Type

Mening

Mening i tilværelsen forbindes som regel med oplevelser af at høre til, have noget at se frem til, eller betyde noget afgørende for nogen. At opleve højere mening i tilværelsen…

Trivsel
Artikel

Læringsstile

Læringsstile har i de sidste år været meget oppe i debatten om folkeskolen. Mange skoler har haft kurser i læringsstile og der er blevet et øget fokus på, hvordan det…

Særlige behov
Artikel

Læring og skolens fysiske rammer

Når man taler om sammenhænge mellem læring og den materialitet som skaber det fysiske læringsrum, anvendes der ofte flere betegnelser – eksempelvis arkitektur, fysiske omgivelser/faciliteter, artefakter eller fysiske rammer. Alle…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

ICDP – på barnets præmisser

ICDP er et træningsprogram der kan udvikle pædagogisk relationskompetence hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker. Populært sagt handler det om at klæde professionelle bedre på, så de…

Sociale relationer
Artikel

Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (AI) – handler om at sætte fokus på det der virker, og undersøge hvad der får det til at virke. Appreciative Inquiry er en organisationsudviklingsteori, der bygger på…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Hvad er Cooperative learning?

Cooperative Learning er et af de undervisningskoncepter, der har vundet stort indpas i den danske grundskole i de senere år. Læs om metoden her og bliv klogere på, hvad det…

Aktiv undervisning
Artikel

Bring elevens læringsstil i centrum

Ved at bringe elevens læringsstil i centrum, kan du som lærer skabe et læringsrum, der øger elevernes motivation og indlæring. DUNN OG DUNN STARTEDE I 60’erne De fleste har en…

Motivation
Artikel

Læring – Piaget

Bliv klogere på, hvordan du kan styrke dine elevers læring ved fx at tage udgangspunkt i fænomener, de allerede kender. BEGREBSDEFINITION I ET ELEVPERSPEKTIV Læring kan forstås som en aktiv,…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

God undervisning nødvendiggør god kommunikation

God undervisning nødvendiggør god kommunikation, og god kommunikation indebærer, at læreren er god til at formidle og organisere, ligesom han eller hun skal være opmærksom på elevens signaler. Denne artikel…

Læringsmiljø
Artikel

Engagement

Hvis man kun måtte vælge en enkelt tilstand at være i hele livet, ville det kloge valg måske være en tilstand af helhjertet engagement – altså en kombineret oplevelse af…

Trivsel
Artikel