Søg

Søgeresultater (211)
Dato
Tema
Type

Præstationer, udbytte og resultater

I pædagogik og ledelse kan man grundlæggende skelne mellem to forskellige typer præstationer/udbytte/resultater: De der handler om at leve op til ydre fastlagte standarder (fx at lære at læse, skrive,…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Hjernebaserede læringsprincipper

Hjernen er udviklet til at fungere på bestemte måder, og man bliver nødt til at respektere dette, hvis man vil lykkes fuldt ud i pædagogikken og på arbejdspladsen. Dette er…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Positiv psykologi

Positiv Psykologi er en gren af psykologien, der er særligt fokuseret på dét, der fungerer godt for mennesker. Man skelner mellem fire overordnede områder af viden inden for Positiv Psykologi:…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Leg

Alle 5.500 nulevende pattedyrarters unger leger – som tydelig indikation af, at man ikke ville lære nok, hvis ikke man legede meget. Og hvem kender nogen, som klager, når arbejdet…

Læringsmiljø
Artikel

Habituering – få elevens opmærksomhed

Denne artikel giver en teoretisk forklaring på, hvordan du som underviser kan skabe endnu mere opmærksomhed hos dine elever. HVAD ER HABITUERING? Habituering er den mest primitive form for læreproces….

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Skoleledelse

Ledelse handler ofte om at lede andre og sig selv mod mål, der kan skabe kontinuerlig vækst og trivsel. Inden for Positiv Psykologi forstås ledelse som et ganske centralt og…

Ledelse
Artikel

Expeditionary learning

Expeditionary learning har som navnet antyder at gøre med en rejse, ikke en rejse i fysisk forstand, men en læringsmæssig rejse. BEGREBSDEFINITION Expeditionary Learning (EL) er en oplevelsesbaseret undervisnings- og…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Konflikthåndtering

Konflikter mellem mennesker kan være noget af det mest opslidende overhovedet, hvis ikke de håndteres ordentligt. Man kan skelne mellem tre typer sociale konflikter: Sproglige konflikter (pseudokonflikter) Konflikter vedr. hvordan…

Trivsel
Artikel

Positive emotioner

Skal vi have det godt før vi lærer noget? Ja, mener forskerne. Blandt andet fordi trivsel åbner os, gør os mere sociale, gør os bedre til at være og gør…

Trivsel
Artikel

Theory U

Theory U er en model, som visualiserer individuelle (individ-i-organisationer) og kollektive organisatoriske læringsprocesser i det nuværende verdensbillede og er målrettet en systemisk fremtidsvision. Essensen i teorien er det dybe niveau…

Læringsteorier og -metoder
Artikel