Positiv psykologi

Dato 11/01-2011

Forfatter Hans Henrik Knoop

Positiv Psykologi er en gren af psykologien, der er særligt fokuseret på dét, der fungerer godt for mennesker.

Man skelner mellem fire overordnede områder af viden inden for Positiv Psykologi:

 1. Viden om gode institutioner, der er kendetegnet af velfungerende samspil mellem mennesker: fx vedr. familier, dagtilbud, skoler, arbejdspladser eller samfund
 2. Viden om individuelle styrker: fx vedr. personlighedstræk, intelligenser/talenter, læringsstile, karakterstyrker, interesser eller værdier
 3. Viden om trivsel/lykke/livsglæde: fx vedr. positive emotioner, engagement, flow, eksistentiel mening eller gode, sociale relationer
 4. Viden om præstationer/resultater: fx personlige kompetencer, sociale kompetencer, standardiserede faglige kompetencer eller kreative bidrag

Inden for hvert område foregår der både grundforskning og anvendt forskning.

PRINCIPPER FOR POSITIVITET JF. BARBARA FREDRICKSON

 • vær åben især i forhold til det aktuelle øjeblik
 • vær taknemmelig
 • vær nysgerrig
 • vær venlig (fokusér på andre)
 • vær dig selv (oprigtighed tæller, undgå skuespil)

KRITIK AF POSITIV PSYKOLOGI

Positiv Psykologi er i virkeligheden ikke et særlig populært navn – heller ikke blandt de psykologer, som arbejder inden for denne gren af psykologien. Det har nemlig vist sig, at mange opfatter det som om negativitet hermed stemples som dårligt. Dette er selvfølgelig ikke rigtigt. Forskningen i positiv psykologi bidrager tværtimod til øget effektivitet i forhold til livets både lysere og mørkere sider. Men det er klart, at sprogbrugen indtil videre har indebåret en del uklarhed, og det er en fortløbende udfordring at forbedre den.

LITTERATUR OM POSITIV PSYKOLOGI

 • Andersen, Frans Ørsted (2012). Den positive psykologis metoder. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow – The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row.
 • Csikszentmihalyi, M. (1993). The Evolving Self – A Psychology for the Third Millennium. New York: HarperCollins Publishers.
 • Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2008). Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth . London: Wiley-Blackwell.
 • Fredrickson, B. (2009). Positivity. New York: Crown.
 • Knoop, H. H. (2006). Når lysten til at lære overlever mødet med skolen. I: Hejgaard, J. et al. Mit barn skal I skole. København: Mejeriforeningen, Rådet for Større Færdselssikkerhed og Skole & Samfund.
 • Knoop, H. H. & Lyhne, J. (red.) (2005). Et nyt læringslandskab – Flow, Intelligens og det gode læringsmiljø. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.) (2008). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 • Peterson, C. (2006). A Primer in positive Psychology. New York: Oxford university Press.
 • Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). Character Strengths and Virtues – A Handbook and Classification. APA / Oxford University Press.
 • Seligman, M. E. P. (2002a). Authentic Happiness. New York: Free Press.