Ny inspiration til undervisningen med EdCamp og Morten Mosgaard

Dato 28/02-2017

Forfatter Anders Schunk

Der er ikke altid brug for kloge oplægsholdere og en gennemtænkt dagsorden, når det handler om at få ny inspiration til vores undervisning. Rigtig ofte handler det faktisk bare om at have tiden og rummet til at vi kan sætte os med ligesindede og diskutere emner, der er interessante og relevante for vores praksis. Sådan bruger en del af os de sociale medier. Nogle af os er f.eks. med i facebookgrupper, hvor vi kan dele links til artikler og kommentere på andres indlæg om skole og undervisning. Andre af os er på Twitter, hvor hashtagget #skolechat dagligt byder på emner til diskussion.

Men det er nu for det meste, når vi kan mødes ansigt til ansigt med andre lærere og skolefolk, at vi rigtig får mulighed for at få snakken i gang.

Mød i denne episode af podcasten Didaktor Morten Mosgaard, der er skoleleder på Margrethe Reedtz Skolen. Morten har været med til at lave flere EdCamps i Danmark og lige netop EdCamp er emnet for denne udgave af Didaktor.

De sidste par år er der blevet afholdt flere såkaldte EdCamps med fokus på skole og læring i forskellige byer i Danmark. EdCamp er en konferenceform, der stammer fra USA. Formen kan betegnes som en ikke-konference, da der ikke er planlagt noget program for dagen. I stedet for møder deltagerne op til en dag, hvor de selv skal være med til at sætte programmet. Det sker ved, at deltagerne sammen med arrangørerne begynder dagen med at udfylde the grid (et skema der er delt ind i sessioner) med små post-its. Hver deltager noterer på en eller flere post-its en overskrift og stikord til et emne, som den enkelte gerne vil diskutere i løbet af dagen. Arrangørerne samler så alle post-its sammen og fordeler dem efter emner, der på den ene eller anden måde minder om hinanden. Så hvis en deltager har skrevet Videndeling i skolen og en anden deltager har skrevet Deling af læringsforløb på digitale platforme, kan det altså være, at de to post-its bliver sat i samme session, fordi emnerne krydser ind over hinanden. Efter denne fordeling skal deltagerne nu vælge sig på emner, som de gerne vil diskutere med andre. Der vil typisk være fire sessioner i løbet af en dag, med flere forskellige emner til hver session. Første session er f.eks. fra 10:00 til 10:45 og på den session er der så et antal forskellige emner, som deltagerne kan gå til. Når hver deltager har valgt et emne, finder hver emnegruppe et sted, hvor emnet skal diskuteres. Samtalen er fri, og alle kan byde ind med vinkler og kommentarer i løbet af de 30-45 minutter som en session typisk strækker sig over. Efter første session gentages processen og deltagerene vælger nye emner.

I denne video fortæller Mathias Poulsen, der har været involveret som arrangør af flere EdCamps, hvordan dagen er skruet sammen.

EdCamp er en dynamisk konferenceform, hvor deltagerne er meget engagerede i dagens snakke. Alle kan i princippet indkalde til en EdCamp, og der afholdes for tiden et par stykker om året forskellige steder i landet.

Denne video er fra den første danske EdCamp, der blev afholdt tilbage i 2015.

I løbet af Marts 2017 afholdes både EdCamp i Silkeborg og Aarhus og i slutningen af april, er det i Odense, du kan opleve den anderledes konferenceform. Se mere på EdCamps facebookside.

Se også mere på www.edcamp.dk