af Sune Gudmundsson

Evnen til at forstå nyhederne er vigtigere end nogensinde

For mange er det at læse nyheder lige så indgroet en vane som at cykle, og man kan nemt glemme, at det er noget vi har tillært os gennem mange år. Med internettet og de sociale medier er mediebilledet blevet mere fragmenteret og mudret end nogensinde, og de traditionelle nyhedsmedier har fået skarp konkurrence fra YouTube, Instagram og Netflix. At hjælpe de unge med at forstå nyhederne og mediernes logik er derfor vigtigere end nogensinde før.

ARTIKEL

Derfor har nyhedsforståelse aldrig været vigtigere

Evnen til at filtrere og afkode nyheder er vigtigere end nogensinde. Men det kræver træning at kunne overleve i junglen af informationer og indtryk. At hjælpe de unge med at orientere sig i og forstå nyhederne – styrke deres news literacy – er vigtigere end nogensinde.

PODCAST

Evnen til at forstå nyhederne er vigtigere end nogensinde

Interview med programchef Kirstine Føge Jensen fra The Guardian Foundation og direktør Sune Gudmundsson fra Koncentrat.

Forløb

Sådan kan du arbejde med dine elevers nyhedsforståelse

TRÆN DINE ELEVERS NYHEDSFORSTÅELSE 

Koncentrats Ugen ultrakort består af tre af ugens nyheder fortalt og forklaret i et let tilgængeligt sprog.

Du får forskellige opgavesæt, som indeholder forskellige prøveforberedende aktiviteter i de humanistiske fag, og som alle har til formål at få eleverne til at analysere og reflektere over nyhederne.

UDPLUK AF AKTIVITETERNE I UGEN ULTRAKORT:

  • I opgavesættet Nyhedskriterierne analyserer eleverne, hvilke kriterier de tre forskellige nyheder lever op til. Selve nyhedskriterierne – der er fundamentet for al journalistik – er også forklaret.
  • I opgavesættet Den hurtige quiz om Ugen ultrakort er fem spørgsmål, der tester elevernes forståelse af nyhederne. Hele forløbet kan således klares på en halv lektion. Den bedste måde at lære om nyheder er at læse rigtig mange af dem. Ugen ultrakort er et glimrende redskab til at få skabt en god vane med nyhedslæsning.
  • I opgavesættet Følg op på nyheden bliver eleverne sat i journalistens sted, når de skal arbejde på en ide til en opfølgningsnyhed, som skal præsenteres for chefredaktøren (læreren). Nyheder beskriver den seneste udvikling i en sag eller begivenhed. Men der vil altid ske ting efter deadline.
  • Af ugens hundredvis af nyheder dækker Ugen ultrakort kun tre. I opgavesættet Ugens oversete nyhed er eleven redaktør og skal argumentere for, hvilken historie fra ugens øvrige nyhedsdækning, der burde have været en del af Ugen ultrakort. Medier har nemlig magten til at prioritere informationer for nyhedsforbrugeren.

Find dem hos Koncentrat (kræver abonnement)

Medieugen Løs det

– gør dine elever til journalister

En af de bedste måder at styrke elevers nyhedsforståelse på er at lade dem arbejde som journalister. Derfor har Koncentrat og Alinea i samarbejde med Constructive Institute og LærIT skabt Medieugen Løs det, som er en årlig aviskonkurrence, hvor klassen skal organisere sig som en redaktion af konstruktive journalister og producere en multimodal digital avis om konkurrencens tema.

Der følger en grundig lærervejledning med til konkurrencen. I 2019 var temaet “Klimakrisens udveje” – læs de fremragende vinderaviser.

Konkurrencen løber igen i efteråret 2020, og det er gratis for skoler at deltage.

Hjælp dine elever med at spotte løgnen

Et af de mest omtalte emner i disse år inden for nyhedsforståelse er fake news, falske nyheder. I forløbene Falske nyheder er et ægte problem og Spot løgnen får eleven en grundviden om, hvad fake news er, og hvilke problemer der kan opstå, når vi ikke længere kan kende forskel på rigtige nyheder og falske nyheder.

Opgaverne skubber til elevens bevidsthed om, hvilke konsekvenser fake news har og kan have, og giver eleverne redskaber til at kunne spotte falske nyheder.

Find dem hos Koncentrat (kræver abonnement)

Gratis forløb

Konstruktiv journalistik

– giv dine elever et nyt syn på nyhederne

Dårlige nyheder er gode nyheder. Det har længe været en tommelfingerregel inden for den klassiske nyhedsjournalistik, hvor konflikt er i højsædet. Men det er ved at ændre sig. Tankerne bag konstruktiv (løsningsorienteret) journalistik vinder frem på medier over hele verden og er karakteriseret ved, at journalisten ikke kun fortæller om verdens problemer og udfordringer, men også om løsninger på disse.

I forløbet Konstruktiv journalistik lærer eleven at identificere de nye konstruktive strømninger i nyhedsjournalistikken og at blive mere opmærksom på, hvornår nyhedsjournalistik inspirerer til handling. Eleven får også redskaber til selv at arbejde konstruktivt med sin egen journalistik, som det fx er tilfældet i Medieugen Løs det (se ovenfor).

Bliv ungekorrespondent hos Koncentrat

Koncentrat arbejder aktivt på at involvere unge fra udskolingen i produktionen af indhold, da det kan ses, at de unge bidrager med deres helt egen vinkler, ideer og syn på verden. Det er også et tilbud til de unge, der savner en journalistisk platform at kunne udfolde sig på, hvad enten vi taler tekst, video eller fotografi.

At være ungekorrespondent hos Koncentrat er en unik mulighed for at blive en del af det journalistiske maskinrum og gennem sparring fra Koncentrats journalister få sine ideer fulgt helt til dørs og publiceret.

Se eksempler på artikler lavet i samarbejde med Koncentrats ungekorrespondenter.

Kender du elever, der kunne være interesseret i blive ungekorrespondent, kan de ansøge her.