TEMA
af Trine Hornemann

Få styr på modellering

Matematisk modellering er en af de seks kompetencer, som elever skal lære at arbejde med allerede fra indskolingen. Men mange lærere finder det svært at undervise i denne kompetence.

I dette tema sætter vi fokus på, hvordan du kan undervise i modellering, og hvad der skal til for at lykkes.

God fornøjelse!

Indhold

ARTIKEL

Modellering handler om, hvad man kan bruge matematik til ude i virkeligheden

Statsministerens Covid19-kurver, pladsfordelingen i Champions League eller omkostningerne ved hestehold.

Modellering er den måde, hvorpå matematikken knytter an til virkeligheden, og det er både lærerigt og motiverende for eleverne at opdage, hvor meget de kan bruge matematikken til.

Modellering i indskolingen

”Det er en kultur, man skal skabe i klassen”

Marie Proschowsky er folkeskolelærer på Søborg Skole, og hun fortæller, at modellering er noget, som allerede begynder i indskolingen.

Det handler om at tage noget fra elevernes hverdag og beskrive det med matematik – og om at lytte til hinanden.

Modellering på mellemtrinnet

”Det tager noget tid – men det er det værd”

Rikke Saron Dalsgaard er folkeskolelærer på Nordstrandskolen i Dragør, og hun fortæller, at det er på mellemtrinnet, at eleverne for alvor begynder at kunne arbejde med modelleringskompetencen.

Og nok er det læreren, der udstikker rammerne, men det er vigtigt, at det er eleverne, som træffer valgene og stiller spørgsmålene.

Modellering i udskolingen

”Det handler ikke om, hvor kompliceret matematikken er”

Niels Jacob Hansen er tidligere folkeskolelærer og er i dag blandt andet med til at kvalitetssikre folkeskolens afgangsprøver.

Han har gennem de seneste 20 år set en større og større forståelse for, hvad modellering er, blandt andet fordi det er kommet med i afgangsprøverne og dermed er blevet endnu mere relevant i udskolingen.

GRATIS OPGAVER

Morgenmad i klassen

I skal spise morgenmad i klassen. Hvordan kan I sidde? Hvad vil I spise, og hvad kommer det til at koste?

Find opgaver til indskoling, mellemtrin og udskoling