Masser af meningsfuld mundtlighed i engelsk på mellemtrinnet

Dato 27/08-2019

Forfatter Louise Wandel

Når eleverne rykker op på mellemtrinet, er der nye boller i sprogsuppen. De har allerede haft engelsk i 3 år, og mange elever har været vant til at lege sproget ind. Nu skal barren hæves, men hvordan øges kravene uden at eleverne mister lysten til at tale?

Engelsklærer og læremiddelforfatter Louise Holst Tollan har undervist i over 20 år, og hun var en af pionererne bag tidlig engelsk sprogstart. Allerede i 1995 søsatte hun og hendes kollegaer på Brøndby Skole et pilotprojekt, hvor eleverne helt fra 0. klasse fik lov til at lege det engelske sprog ind. Siden er engelsk blevet en fast del af danske elevers hverdag fra 1. klasse, og Louise Tollan har gode idéer til, hvordan man både bygger videre på elevernes tidlige sprogstart, udvider deres kommunikative kompetencer og styrker deres interesse for engelsk.

”Man kan sige, at vi har åbnet en ny kanal for børnene, og deres antenner er allerede tunet ind på sproget.”

ELEVER ER ALLEREDE TUNET IND PÅ ENGELSK

Selvom der ikke er meget tid til engelsk i indskolingen, så har det alligevel stor betydning for eleverne at starte tidligt, mener Louise Holst Tollan:

”Man kan sige, at vi har åbnet en ny kanal for børnene, og deres antenner er allerede tunet ind på sproget. Og resultatet er, at eleverne er blevet meget mere modtagelige for sproget.”

Mange elever opsøger også selv engelsk; de spiller spil, hører musik og surfer YouTube, både i frikvartererne og i fritiden. Det er helt almindeligt, at de videoer de ser, også er engelske. De forstår ikke alt, men netop fordi det er et visuelt medie, så samler de meningen op, og det er med til at udbygge deres kendskab til engelsk.

”Det er vigtigt, at vi udnytter denne nysgerrighed, men vi skal samtidig være opmærksomme på, at sprogundervisningen skal sætte rammer for den viden, eleverne kommer med. Sproget skal både blive større og mere nuanceret, og der skal samtidig arbejdes med, at sproget bliver præcist,” pointerer Louise Holst Tollan.

”Det skal være tydeligt, at vi lærere gerne vil høre, hvad de unge tænker på!”

KEEP TALKING

”Når eleverne kommer i 4. klasse, skal der generelt mere struktur på. De skal stadig op af stolene og bevæge sig i timerne. Men vi er ude over at skulle lære dem at læse, så vi kan godt forvente, at de mundtligt kan få sat ord på nogle af deres egne tanker.”

Louise Holst Tollan fortæller, at det er vigtigt, at eleverne for alvor tager sproget til sig, og at de tør udtrykke sig. En af måderne man kan understøtte denne proces, er ved at skabe nogle beskyttede og strukturerede opgaver, fx ved at bruge Cooperative Learning, hvor eleverne skal kommunikere sammen.

Herudover skal eleverne sættes i nogle situationer, hvor de skal svare på åbne spørgsmål, og hvor de ikke får alle svar fra læremidlerne. Det hjælper dem til at tænke sig om og til at udtrykke deres egne holdninger.

”Og,” tilføjer Louise Holst Tollan, ”det skal være tydeligt, at vi lærere gerne vil høre, hvad de unge tænker på!”

ENGELSK ER NØGLEN TIL VERDEN OG VÆRDIER

Udover at være tunet ind på de emner, som eleverne er optaget af, skal engelsklæreren også vise vej og vække elevernes interesse for nye emner.

”Nogle gange tager vi emner op, som er elevernes første møde med det emne. Og vi skal vise dem, at engelsk ikke kun er et samtalesprog og et sprog de skal lære, men at det også er en kilde til ny viden.”

Det er vigtigt at få elevernes tanker hen på det globale og på, hvordan verden udvikler sig, fx med diskussioner om miljøet. Her kan man åbne op for snakke, hvor der er plads til både ny viden, men også til personlige holdninger og værdier. Det motiverer eleverne til at komme på banen og til at fortælle, hvad der er vigtigt for dem, hvad de tænker, og hvad de tror, de selv kan gøre i forhold til problemstillingen.

Louise Holst Tollan pointerer, at denne måde at arbejde med faget på ruster eleverne til ikke blot at orientere sig i, hvad der sker i verdenen omkring dem, men også til aktivt at engagere sig i emner og problematikker. Og læreren er herved i fuld gang med at løfte et af fagets formål, nemlig at forberede eleverne på et liv i et globalt samfund.

BLÅ BOG

Louise Holst Tollan

Louise er uddannet lærer og har de sidste 20 år arbejdet med engelsk. Mange år var hun tovholder på TESS Tidlig engelsk sprogstart i Brøndby Kommune. Undervejs har hun afholdt kurser for CFU rundt i landet for at klæde lærere på til at arbejde med engelsk primært i indskolingen.

Louise blev tilknyttet Alinea i 2016 og har sammen med kollegaer været med til tilblivelsen af Yes we can fra starten. Lige nu aktuel med Yes we can for fjerde klasse og på vej med Yes we can til 5. klasse. Til daglig lærer i Gladsaxe Kommune.