Læring i et positivt psykologisk perspektiv

Dato 25/11-2016

Forfatter Hans Henrik Knoop

Læring er et svært tilgængeligt begreb, som kan betyde mange forskellige ting, alt afhængigt af hvorfra begrebet betragtes. I dette interview beskriver Hans Henrik Knoop, hvordan læringsbegrebet kan forstås i en positiv psykologisk optik.

KNOOP SVARER BLANDT ANDET PÅ FØLGENDE SPØRGSMÅL:

  • Hvad forstås ved læring i en positiv psykologisk optik?
  • Hvordan kan man bruge positiv psykologi i pædagogiske sammenhænge?
  • Hvad er forholdet mellem trivsel og læring ud fra en positiv psykologisk betragtning?

Se interviewet her, og få sat perspektiv på læringsbegrebet ud fra denne specifikke tilgang.

HELE INTERVIEWET

LÆRING I ET POSITIVT PSYKOLOGISK PERSPEKTIV

DEN PÆDAGOGISKE RELEVANS

DE GODE MÅL

INITIATIV, OPTIMISME OG SOCIALFORBUNDENHED

VIL DU VIDE MERE?

Se også interviewet med Mette Marie Ledertoug, som fortæller om positiv psykologi i praksis.