Internationalt samarbejde i skolen med Karsten Klokkerholm

Dato 06/12-2017

Forfatter Anders Schunk

I denne udgave af Alineas podcast Didaktor, taler vi med skolelærer Karsten Klokkerholm, der er tidligere ambassadør for det internationale samarbejdsprojekt eTwinning, som forsøger at skabe gode muligheder for samarbejde mellem skoler og elever på tværs af landegrænser. Karsten fortæller om mulighederne for at bruge eTwinning som platform til at starte små projekter, der kan lede snakken i undervisningen ind på kulturforskelle og -ligheder, men også projekter som f.eks. i sprogundervisningen kan have mere fagfaglige mål. F.eks. igennem brugen af videodagbøger eller digitale samarbejdsværktøjer.

Karsten har desuden skrevet et indlæg om eTwinning, som du kan læse her.

Links

eTwinning.net

eTwinning på EMU

Karsten Klokkerholm på Twitter

Medvirkende

Karsten Klokkerholm, lærer og it-vejleder i Randers

Tilrettelæggelse og produktion

Anders Schunk
Alinea 2017