Winie Ricken

Winie Ricken

Winie Ricken er arkitekt MAA og ph.d, og har de sidste 10 år beskæftiget sig med rådgivning og forskning i brug og indretning af læringsmiljøer, der understøtter trivsel og kompetenceudvikling i skoler og institutioner.

Winie Ricken er arkitekt og forsvarede i 2010 sin ph.d.-afhandling om samspillet mellem læringsaktiviteter og fysiske rum med afsæt i undersøgelse af fire ny- og ombyggede skoler i Danmark.

Emner:

  • Læringsmiljøer – fokus på differentiering og handlemuligheder
  • Forskning i samspil mellem arkitektur og pædagogik
  • Indretning og brug af “fleksible” læringsrum
  • Skole- og institutionsbyggeri.

www.learningspaces.dk

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Fleksibel indretning og brug af skolens rum

Arbejdet med forskningsprojektet Arkitektur, pædagogik og sundhed (APOS) har tydeliggjort, at skolen stadig befinder sig i et vadested imellem tidligere tiders mere traditionelle undervisningstænkning og en mere mangfoldig og differentieret…

Fysisk læringsmiljø
Artikel

Læringsaktiviteter og de fysiske rum

Mange folkeskoler er gennem de sidste 10 år blevet om- eller nybygget og mange skolerenoveringer er på vej. Men det kan gøres på mange måder. Skolens organisering, udformning og pædagogiske…

Fysisk læringsmiljø
Artikel