Simon Skov Fougt

Simon Skov Fougt

Simon Skov Fougt er lektor i literacy på Aarhus Universitet, DPU med hovedansvar for PIRLS-undersøgelsen. Han har arbejdet 12 år som folkeskolelærer og små fem år som adjunkt/lektor på læreruddannelsen samt et år som forlagsredaktør.

I 2016 afsluttede han sin ph.d. om lærerkompetenceudvikling. Hans store interesse er literacy og scenariedidaktik – omverdenens praksisformer i undervisning.

Du kan læse mere om lærerens scenariekompetence, herunder planlægning, gennemførelse og evaluering af scenariebaseret undervisning i Simon Skov Fougts bog, Lærerens scenariekompetence (Fougt, 2018).

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Hvad siger læremidlerne om danskfaget?

Denne artikel formidler resultaterne af en undersøgelse af dansklæreres brug af didaktiske læremidler i undervisningen. I artiklen forklarer vi baggrunden for undersøgelsen og de mest markante resultater. I undersøgelsen har…

Læremidler
Artikel

Læremidler i danskfaget

Denne artikel præsenterer en syntese af et omfattende forskningsprojekt om læremidler i danskfaget gennemført i perioden 2015-2017. Undersøgelsen viser samlet, at danskfaget set gennem dets læremidler er præget af en…

Læremidler
Artikel

Scenariebaseret undervisning

Budskabet i denne artikel er tredelt: Først og fremmest må undervisning i skolen være tidssvarende, dvs. leve op til de krav nutidens og fremtidens samfund stiller til os som mennesker….

Læringsteorier og -metoder
Artikel