Sebastian Damkjær-Ohlsen

Sebastian Damkjær-Ohlsen

Sebastian Dankjær-Ohlsen er uddannet cand.pæd. i pædagogisk psykologi og socialpædagogik. Sebastian arbejder som selvstændig pædagogisk psykologisk konsulent, hvor han underviser inden for det pædagogiske område, laver lederuddannelser og holder samtaler med unge. Desuden har Sebastian erfaring fra dagtilbud, skole og daginstitutioner.

Sebastian er udpeget af Social- og indenrigsminister til Børnerådet. Børnerådet har til opgave at rådgive regeringen og folketinget om børns perspektiver og rettigheder samt at tale børns sag i den offentlige debat. Sebastian er spejder og har senest været en del af ledelsen i Det Danske Spejderkorps, hvor han bl.a. har haft fokus på børns udvikling og læring i foreningslivet.

Emner:

  • Narrativitet
  • Social kapital
  • Anerkendelse
  • Børns udvikling og relationer
  • Ledelse og organisationsudvikling
  • Coaching, rådgivning og undervisning af forældre, pædagoger og lærere.

Kontakt
www.sebastian-do.dk

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Hvordan håndterer du konflikter i børnegruppen?

DET NARRATIVE PERSPEKTIV Forestil dig; Du er lige trådt ind i rummet. Cecilie løber dig i møde. Hun har tårer i øjnene, som langsomt triller ned over hendes kinder. Hun…

Trivsel
Artikel