Niels Egelund

Niels Egelund

Niels Egelund er uddannet lærer (1968) og mag.art. i psykologi (1976). Han er desuden ph.d. (1982) samt dr.pæd. (1990).

Egelund er centerleder og professor på Center for Pædagogisk Psykologi og Center for Strategisk Uddannelsesforskning på Danmarks Institut for pædagogik og uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Egelund har ledet den danske del af den internationale PISA-undersøgelse.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Uro, dårligt sprog og dannelse

Professor Niels Egelund fortæller i dette interview, hvordan dannelsesbegrebet kan forstås. Han udfolder sine tanker om begreber som almen dannelse, elevens alsidige udvikling og det dannede menneske. Niels Egelund kommer…

Dannelse
Video