Niels Bonderup Dohn

Niels Bonderup Dohn

Niels Bonderup Dohn er adjunkt ved Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU).

Er forfatter til blandt andet Interesse: en vigtig forudsætning for biologistuderendes engagement i zoofysiologi , Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift (2010) og PCR med Lego Mindstorms
hur man bygger en tämligen billig och programmerbar PCR-apparat med Lego-bitar
, Bioscience Explained, 5 (2010).

Emner

  • Interesse
  • Motivation
  • Naturfag.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Ekskursion

I nogle sammenhænge beskrives ekskursioner ofte som “sodavandsbesøg”, men en veltilrettelagt ekskursion kan virke befordrende for læring. BEGREBSDEFINITION En ekskursion er en studietur, som har til hensigt at præsentere deltagerne for…

Læringsmiljø
Artikel

Gruppearbejde

BEBGREBSDEFINITION Gruppearbejde er en elevaktiverende, men også krævende arbejdsform. Selvom læreren er til stede, arbejder eleverne i høj grad på egen hånd, og derfor er det nødvendigt med både præcise…

Undervisning
Artikel

Livslang læring

Undersøgelser viser, at hjernebarken kan stimuleres gennem hele livet, og at mennesket dermed har biologiske forudsætninger for livslang læring. Forsøg viser for eksempel, at hvis man anbringer rotter i et…

Læringsmiljø
Artikel

Demonstration

Demonstration er en udbredt undervisningsform, som i bedste fald involverer eleverne og øger læringen, fordi eleverne er aktivt lærende. Men der er også ulemper ved at anvende demonstration som undervisningsform, hvis…

Undervisning
Artikel

Rollespil

BEGREBSDEFINITION Rollespil kan inddrages i undervisning, hvor de lærende skal agere som i en virkelig situation. Navnet rollespil kommer fra det engelske ”role play”. Ordet play betyder både spil og…

Spil og leg i undervisningen
Artikel

Interesse og motivation

LÆRINGSMILJØET ER AFGØRENDE FOR MOTIVATIONEN Elever, som er interesseret i et bestemt emne, udviser større opmærksomhed, arbejder mere vedholdende, føler større glæde og lærer mere end elever, der ikke har…

Læringsmiljø
Artikel

Casebaseret undervisning

Casebaseret undervisning tager afsæt i virkelige hændelser, som eleverne kan relatere til. Det gør undervisningen konkret og virkelighedsnær. BEGREBSDEFINITION Metoden handler om at give eleverne relevante informationer om en bestemt…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Intelligens og talent

Begrebet intelligens refererer til den traditionelle forståelse af, at en person har talent for noget, er god til noget, eller har let ved at lære noget bestemt. En populær intelligensteori…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Motivation

Når elever oplever succes i skolen, har vi at gøre med glade børn, der trives og som er motiverede for at lære nyt. HVAD ER MOTIVATION? Motivation er et begreb,…

Motivation
Artikel