Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen er pædagogisk psykologisk konsulent hos Faaborg Midtfyn Kommune. Han er tidligere centerchef for Center for medieret læring og inklusion og tidligere pædagogisk/psykologisk konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Faaborg – Midtfyn Kommune.

Micki har en ph.d. i didaktik og læring ved DPU, Aarhus Universitet.

Han er medforfatter til bogen: Undervisningsdifferentiering i kontekst, Munkholm Forlag (2011).

Emner:

  • Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse
  • Anerkendende og relationsorienterede læringsmiljøer
  • Skoleudvikling og lærende organisationer
  • LP modellen.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Mediated Learning Experience

Med teorien og metoden Mediated Learning Experience, giver denne artikel et bud på, hvordan lærere og pædagoger kan understøtte barnets læring på et kombineret neuropsykologisk og socialpsykologisk grundlag. At være…

Mediering
Artikel

ADHD og inklusion

ADHD er blevet et begreb, vi alle bruger og mange kender en person med ADHD-diagnosen. Men hvad er ADHD egentlig? I denne artikel vil vi give en kort introduktion til…

Særlige behov
Artikel

Undervisningsassistenter og Mediated Learning Experience

I denne artikel vil vi med begrebet feedback og metoden Mediated Learning Experience søge at sætte en teoretisk ramme omkring de positive resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter. Vi…

Mediering
Artikel

Undervisningsdifferentiering og Mediated Learning Experience

Artiklen anskuer undervisningsdifferentiering som et bredt og kulturelt begreb, der udgør det grundlæggende princip for al undervisning. Artiklen argumenterer for at: Undervisningsdifferentiering er indlejret i en kulturspecifik kontekst, hvor flere…

Mediering
Artikel

Inklusion og neuropædagogik

Dette opslag anskuer inklusionsbegrebet fra en kombination af neurovidenskabelig tænkning og relationsorienteret pædagogik. Opslaget argumenterer for: At inklusionstænkning ikke kun kan baseres på socialt orienterede teorier. At viden om hjernens…

Særlige behov
Artikel

Den motiverende samtale

Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, der er udviklet af psykologer til at skabe afklaring og motivation i forhold til ændring af adfærd. INDLEDNING Inklusion i skolen, barnets reform,…

Læringsmiljø
Artikel

Klasse- og læringsledelse

Med lærerrollen følger et stort ansvar for at gøre sit bedste for at skabe et godt læringsmiljø for alle – uanset faglige, sociale og personlige forudsætninger. I dette opslag giver…

Ledelse
Artikel

LP-modellen som metode til kulturforandring i skolen

LP-modellen kan bruges som redskab til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø ved at styrke læreres og pædagogers analytiske evner i forhold til de problemer, de oplever i mødet med…

Læringsmiljø
Artikel