Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen er pædagogisk psykologisk konsulent hos Faaborg Midtfyn Kommune. Han er tidligere centerchef for Center for medieret læring og inklusion og tidligere pædagogisk/psykologisk konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Faaborg – Midtfyn Kommune.

Micki har en ph.d. i didaktik og læring ved DPU, Aarhus Universitet.

Han er medforfatter til bogen: Undervisningsdifferentiering i kontekst, Munkholm Forlag (2011).

Emner:

  • Undervisningsdifferentiering, inklusion og klasseledelse
  • Anerkendende og relationsorienterede læringsmiljøer
  • Skoleudvikling og lærende organisationer
  • LP modellen.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Eleven som forsker

Med tilgangen ”eleven som forsker” vil vi udvide handlefeltet for elevinddragelse i skoleudviklingsarbejder. Vi ønsker at vise, hvordan skolens ledere og lærere i praksis giver eleverne indflydelse på forhold i eget…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Inddrag elevernes perspektiv

Elevperspektiver – hvorfor, hvad og hvordan? Inddrag elevernes perspektiv. Giv dem indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv. Det lyder som gode og relevante intentioner. Men hvad er elevperspektiver egentlig,…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Medieret Læsning – sådan

Med medieret læsning lærer du dine elever at lære. Som professionel vælger du indhold ud fra konkrete mål med læsningen, egne faglige styrker og ikke mindst med udgangspunkt i det…

Læsning
Artikel

Medieret læsning – teorien

Børns sproglige forudsætninger er et væsentligt fundament for deres læseudvikling, håndtering af følelser og for deres evner til at deltage i sociale relationer. Derfor bør børnene udfordres sprogligt og støttes…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – metoden

Læsning er en vigtig nøgle til ny viden i alle fag og giver adgang til unikke oplevelser. Medieret Læsning er en metode som styrker læringsmiljøet, skaber læselyst og giver læse-…

Læsning
Artikel

Mentalisering

Forskning peger på, at relationskompetence er en af de mest væsentlige kernekompetencer i det pædagogiske felt . At kunne etablere et varmt psykologisk bånd til barnet, at kunne arbejde ressourceorienteret…

Sociale relationer
Artikel

Styrkebaseret pædagogik

På basis af positiv psykologi er det denne artikels formål at skitsere en forståelse af de sociale relationers betydning for læring. Først præsenteres centrale elementer i teorigrundlaget, hvorefter flowtænkningen og…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Mediated Strategic Coaching

Metoden Mediated Learning Experience er udviklet af den israelske professor Reuven Feuerstein, og bruges til at understøtte børns læring, ofte i specialpædagogiske sammenhænge. I denne artikel gives et bud på,…

Ledelse
Artikel

Didaktionslæring

Udfordringerne i de moderne institutioner er mange. Inklusionsarbejdet, herunder skabelsen af differentierede læringsmiljøer, er et godt og velkendt eksempel på en højaktuel og kompleks udfordring. Denne artikel giver et bud…

Særlige behov
Artikel

Lederens coachingkompetencer, skoleudvikling og elevens læring

Denne artikel har fokus på coaching som en væsentlig faktor i udviklingen af lærerens kompetencer. Den ser på den sammenhæng, der er mellem coaching af lærerne og elevudbyttet. Artiklens fokus…

Ledelse
Artikel