Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen

Micki Sonne Kaa Sunesen er selvstændig forsker. Han er ejer af Nordic Learning – Research & Education, hvor han arbejder med pædagogisk udviklingsarbejde i en bred vifte af pædagogiske sammenhænge. Micki Sonne Kaa Sunesen er aktiv i forskningsnetværket NO!SE (Network of Independent Scholars in Education) og holder oplæg i Danmark, Norge og Tyskland, ligesom han rådgiver dagtilbud, skoler, kommuner og større organisationer.

I 2016 færdiggjorde Micki Sonne Kaa Sunesen en ph.d. om kompetenceudvikling i dagtilbud og skole og er forfatter til en lang liste af bøger og artikler, som alle henvender sig til professionelle i pædagogiske kontekster. Hans interesser kan relateres til emner som:

  • Læring og læringsteori
  • Pædagogiske og didaktiske metoder
  • Kompetenceudvikling
  • Udviklingsarbejde og forandringsprocesser
  • Aktionslæring og aktionsforskning
  • Professionelle læringsfællesskaber.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Professionelle læringsfællesskaber i skolen

Nøgleordene i et professionelt læringsfællesskab er refleksion, samarbejde og en undersøgende tilgang til egen og andres praksis. At opnå et professionelt læringsfællesskab kræver både opbakning hos skolens professionelle, forankring på…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Co-teaching – når to voksne underviser sammen

6 strategier til co-teaching Meget tyder på, at en tilrettelagt undervisning med to voksne i undervisningen kan være løsningen på det stigende behov, vi ser i grundskolen for at skulle varetage…

Undervisning
Artikel

Eleven som forsker

Med tilgangen ”eleven som forsker” vil vi udvide handlefeltet for elevinddragelse i skoleudviklingsarbejder. Vi ønsker at vise, hvordan skolens ledere og lærere i praksis giver eleverne indflydelse på forhold i eget…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Inddrag elevernes perspektiv

Elevperspektiver – hvorfor, hvad og hvordan? Inddrag elevernes perspektiv. Giv dem indflydelse på forhold, der vedrører deres eget liv. Det lyder som gode og relevante intentioner. Men hvad er elevperspektiver egentlig,…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Medieret Læsning – sådan

Med medieret læsning lærer du dine elever at lære. Som professionel vælger du indhold ud fra konkrete mål med læsningen, egne faglige styrker og ikke mindst med udgangspunkt i det…

Læsning
Artikel

Medieret læsning – teorien

Børns sproglige forudsætninger er et væsentligt fundament for deres læseudvikling, håndtering af følelser og for deres evner til at deltage i sociale relationer. Derfor bør børnene udfordres sprogligt og støttes…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – metoden

Læsning er en vigtig nøgle til ny viden i alle fag og giver adgang til unikke oplevelser. Medieret Læsning er en metode som styrker læringsmiljøet, skaber læselyst og giver læse-…

Læsning
Artikel

Mentalisering

Forskning peger på, at relationskompetence er en af de mest væsentlige kernekompetencer i det pædagogiske felt . At kunne etablere et varmt psykologisk bånd til barnet, at kunne arbejde ressourceorienteret…

Sociale relationer
Artikel

Styrkebaseret pædagogik

På basis af positiv psykologi er det denne artikels formål at skitsere en forståelse af de sociale relationers betydning for læring. Først præsenteres centrale elementer i teorigrundlaget, hvorefter flowtænkningen og…

Pædagogiske tilgange
Artikel

Mediated Strategic Coaching

Metoden Mediated Learning Experience er udviklet af den israelske professor Reuven Feuerstein, og bruges til at understøtte børns læring, ofte i specialpædagogiske sammenhænge. I denne artikel gives et bud på,…

Ledelse
Artikel