Mette Brouw

Mette Brouw

Mette og Marie Brouw Jensen er begge 3. års lærerstuderende på VIA University College, campus Silkeborg. Begge har afsluttet hovedfaget dansk samt specialiseringsmodulerne: understøttende undervisning, vejleder i den inkluderende skole og specialpædagogik. Til sommer afslutter de begge linjefaget historie. Mette har tidligere været fastansat vikar på Brændgårdskolen i Herning med timer i bl.a. støttecenteret. Marie har i flere år arbejdet for Herning kommune som aflastningsperson for en dreng med Aspergers syndrom. I samarbejde har de udviklet materialet “Da mormor var lille”, som er et materiale til den understøttende undervisning i indskolingen med fokus på leg og bevægelse samt faglighed.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Bevægelse fremmer læring

Bevægelse i elevernes dagligdag styrker deres sociale kompetencer, trivsel, sundhed og motivation. Bevægelse og leg kan være med til at forbedre den mentale sundhed hos barnet samt medvirke til at…

Aktiv undervisning
Artikel