Mette Bak Bjerregaard

Mette Bak Bjerregaard

Mette Bak Bjerregaard er cand.pæd. i didaktik med en baggrund som lærer og AKT-vejleder i folkeskolen. Tidligere konsulent hos Nationalt Videnscenter for Læsning og sideløbende selvstændig konsulent.

Forfatter til bogen Skrivedidaktik – en vej til læring, Klim 2015

Emner

  • Skrivedidaktik
  • Målstyret undervisning
  • Elev- og læringscentreret skoleledelse
  • Professionelle læringsfællesskaber.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Skrivekompetence i et skriftbåret samfund

Artiklen indledes med en diskussion af, hvorfor der i de senere år er kommet et øget fokus på skrivning som en væsentlig læringsstrategi og middel til kommunikation. Herefter præsenteres og…

Skrivning
Artikel