Merete Olsen

Merete Olsen

Merete Olsen er Lektor og cand. pæd. i engelsk ved Professionshøjskolen Absalon. Hun Underviser primært i engelsk på grunduddannelsen. Merete er læreruddannet og har tidligere været ansat i grundskolen. Hun har også undervist på efter/videreuddannelsen – herunder blandt andet vejlederuddannelsen med fokus på bl.a. begynderundervisning og skriftlighed.

Emner

  • Begynderundervisning
  • Billedbøger i engelskundervisningen
  • Skriftlighed.

 

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Brug billedbøger i engelsk

Når undervisningen i engelsk er rykket ned til 1. klasse, er det vigtigt, at eleverne lærer gennem leg og fortællinger, og at de hurtigt får succesoplevelser med det nye sprog….

Sprogtilegnelse
Artikel