Lone Tang Jørgensen

Lone Tang Jørgensen

Lone Tang Jørgensen er BA i Idræt og Sundhed og Master i Læreprocesser, lektor på University College Lillebælt, pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg. Har mange års erfaring med undervisning og uddannelse inden for børne- og ungeområdet. Underviser på specialiseringen Skole- og fritidspædagogik på pædagoguddannelsen og varetager ligeledes kursus-, efter- og videreuddannelsesforløb for skolepædagoger i praksis.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Inspiration fra New York – udforskende læreprocesser

Paula Rogovin har været lærer på Manhattan New School i New York i 35 år. Hun omsætter John Deweys “learning by doing”-teorier om erfaringsdannelse og tænkning til konkret skolepraksis, og…

Sociale relationer
Artikel