Lisbet Rosenfeldt Svanøe

Lisbet Rosenfeldt Svanøe

Lisbet er cand.pæd. i pædagogisk filosofi fra DPU, Aarhus Universitet, og arbejder som Forlagsredaktør på Alinea.

Hun er forfatter til bl.a. artiklerne ”Kritisk tænkning – et alternativ til et én-dimensionalt samfund”, TIDskrift VII (2015), ”Tænkning og læsning – forberedelser til handlingslivet”, Milli Mála 9 (2017), ”Civil Disobedience – Not a Crime but a Punishable Political Action”, Danish Yearbook of Philosophy (2018) og den kommende udgivelse ”Schiller revisited – Aesthetic Play as a Solution to Halbbildung and Instrumental Reason” i Journal of Aesthetic Education i efteråret ’19.

Lisbet har deltaget som oplægsholder på både nationale og internationale filosofikonferencer. Senest på konferencen ”Engaging the Contemporary” på L-Università ta’ Malta i november 2018.

Emner

  • Kritisk teori
  • Erkendelsesteori
  • Bildungsteori
  • Æstetisk læring

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

”Hvorfor beskæftige sig med lærebøger, når fremtiden er digital?”

Sådan spørger forskningsleder for Cambridge Assessment Group, Tim Oates, og giver selv et svar. Han mener, at papirbogens død er betydelig overdrevet, og han understreger, at lærebogen har en vigtig…

Læremidler
Artikel