Lilian Rohde

Lilian Rohde

Lilian Rohde er uddannet lærer fra Blaagaard/KDAS og arbejder nu som lektor ved læreruddannelsen UCC med erfaring inden for grund-, efter- og videreuddannelse samt udviklingsprojekter både nationalt og internationalt. Hun er desuden koordinator for Center for Innovation ved UCC og medforfatter til flere udgivelser. Lilian bidrager med indlæg på konferencer vedrørende innovation.

Publikationer

Innovativ kulturundervisning
Artikel 2010.

Innovative elever
Bog 2013. Emneord: innovation og entreprenørskab

Klædt på til verden
Bog 2008.

Reflekterende team i gymnasiale uddannelser. Evaluering af et udviklingsprojekt
Rapport 2010.

Projekter

Demonstrationsskoler: IT i den innovative skole

Anvendt forskning. Emneord: innovation og entreprenørskab, innovativ undervisning, it

Innovativ undervisning: Udviklingsprojekt.

Rosenlund Innovationscamp
Udviklingsprojekt. Emneord: innovation og entreprenørskab

The Entrepreneurial School
Udviklingsprojekt. Emneord: innovation og entreprenørskab, web 2.0

Emner

  • Innovation og entreprenørskab
  • Innovativ undervisning
  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Sproglig udvikling.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Innovation og entreprenørskab med FIRE-design

Der er kommet fokus på at uddanne børn og unge til at kunne indgå i innovation og entreprenørskab, både i skolen og senere i deres arbejdsliv. Innovation og entreprenørskab er…

Undervisning
Artikel