Karina Mathiasen

Karina Mathiasen

Karina Mathiasen er uddannet lærer og cand.pæd. i pædagogiske psykologi.

Karina arbejder som konsulent hos PPR i Aarhus og har tidligere været ansat som pædagogisk konsulent hos Axept – Uddannelse og udvikling.

Medforfatter til ”Inklusion – for elevernes skyld”.

Emner

  • Medieret læsning
  • Mediated Learning Experience
  • Inklusion
  • Læring og udvikling

Kontakt
Telefon: + 45 51 57 68 10
E-mail: [email protected]

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret

Findes der børn der er særligt sensitive? Hvordan kan fagfolk og forældre støtte de sensitive børn i en sund udvikling? Nej og Ja. Selvfølgelig findes der børn der er sensitive,…

Særlige behov
Artikel

Medieret Læsning – sådan

Med medieret læsning lærer du dine elever at lære. Som professionel vælger du indhold ud fra konkrete mål med læsningen, egne faglige styrker og ikke mindst med udgangspunkt i det…

Læsning
Artikel

Medieret læsning – teorien

Børns sproglige forudsætninger er et væsentligt fundament for deres læseudvikling, håndtering af følelser og for deres evner til at deltage i sociale relationer. Derfor bør børnene udfordres sprogligt og støttes…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – metoden

Læsning er en vigtig nøgle til ny viden i alle fag og giver adgang til unikke oplevelser. Medieret Læsning er en metode som styrker læringsmiljøet, skaber læselyst og giver læse-…

Læsning
Artikel