Hans Henrik Knoop

Hans Henrik Knoop

Lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) og tilknyttet Universe Fonden som ekstern forsker.

Er forfatter til blandt andet Leg, læring og kreativitet (Ashehoug, 2002), Børns liv og læreprocesser i det moderne samfund (Billesø & Baltzer, 2002), Et nyt læringslandskab (Dansk Psykologisk Forlag, 2005), Læring og Læringsstile (Dans Psykologisk Forlag, 2007) og Positiv Psykologi – Positiv pædagogik (Dansk Psykologisk Forlag, 2008).

Emner

  • Positiv psykologi
  • Flow
  • Leg
  • Læring
  • Kreativitet
  • Børns computerspil.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Læring i et positivt psykologisk perspektiv

Læring er et svært tilgængeligt begreb, som kan betyde mange forskellige ting, alt afhængigt af hvorfra begrebet betragtes. I dette interview beskriver Hans Henrik Knoop, hvordan læringsbegrebet kan forstås i…

Læringsmiljø
Video

Mening

Mening i tilværelsen forbindes som regel med oplevelser af at høre til, have noget at se frem til, eller betyde noget afgørende for nogen. At opleve højere mening i tilværelsen…

Trivsel
Artikel

Engagement

Hvis man kun måtte vælge en enkelt tilstand at være i hele livet, ville det kloge valg måske være en tilstand af helhjertet engagement – altså en kombineret oplevelse af…

Trivsel
Artikel

Læreprocesser

Artiklen indeholder en oversigt over, hvordan læreprocesser kan forstås i psykologisk perspektiv. Grundlæggende kan man skelne mellem fire forskellige former for læreprocesser, som her er ordnet efter stigende kompleksitetsgrad. NÅR…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Viden om social interaktion og påvirkning

Her er en oversigt over nogle af de vigtigste indsigter vedr., hvordan mennesker interagerer og påvirker hinanden. Oversigten er bearbejdet efter Atkinson et al. (1993). SOCIAL INTERAKTION OG PÅVIRKNING Selvom…

Sociale relationer
Artikel

Kreativitet

Mennesker lærer mere effektivt, og bliver ofte mere socialt ansvarlige, når de har mulighed for at arbejde med meningsfulde projekter, og i den betydning altså kan være “kreative”. Men hvordan…

Læringsmiljø
Artikel

Viden om tænkning og følelser i sociale sammenhænge

Her er en oversigt over nogle af de vigtigste indsigter vedrørende hvordan mennesker tænker og føler om hinanden. Oversigten er bearbejdet efter Atkinson et al. (2000). HVAD ER SOCIALPSYKOLOGI? Socialpsykologi…

Sociale relationer
Artikel

Ekskursion

I nogle sammenhænge beskrives ekskursioner ofte som “sodavandsbesøg”, men en veltilrettelagt ekskursion kan virke befordrende for læring. BEGREBSDEFINITION En ekskursion er en studietur, som har til hensigt at præsentere deltagerne for…

Læringsmiljø
Artikel

Vækst – i læring og kreativitet

Vækst er et helt grundlæggende træk ved verden. Universet vokser, dets alder vokser, livet vokser frem gennem milliarder års evolution og mennesker vokser fysisk og psykisk. Alt muligt vokser, og…

Trivsel
Artikel

Ansvarlighed

Ansvarlighed kan reguleres ved lov, men ansvarlighed kommer indefra og er en af grundstenene i sociale relationer. DEFINITION Man kan skelne mellem formel ansvarlighed (i forhold til skrevne love/jura) og…

Sociale relationer
Artikel