Hanne Toft

Hanne Toft

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Aktionslæring i skolen

Aktionslæring som strategi til skoleudvikling er en udbredt tilgang. Tilgangen søger at udvikle skolen og de professionelles kompetencer på en og samme tid – med det for øje, at skabe…

Undervisning
Video