Gitte Højfeldt

Gitte Højfeldt

Gitte Højfeldt er cand.psych og Medforfatter til bogen: Undervisningsassistent. Hvorfor? Hvornår? Hvem? Hvordan? (Hans Reitzels Forlag 2011).

Emner:

  • Læring
  • Brug af IT i hverdagen og konsekvenser heraf for vidensopfattelse og socialitet
  • Positiv psykologi
  • Undervisningsassistentordningen.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Undervisningsassistenter og Mediated Learning Experience

I denne artikel vil vi med begrebet feedback og metoden Mediated Learning Experience søge at sætte en teoretisk ramme omkring de positive resultater fra den danske forsøgsordning med undervisningsassistenter. Vi…

Mediering
Artikel