Frans Ørsted Andersen

Frans Ørsted Andersen

Forsker og lektor ved Center for Grundskoleforskning, DPU, Aarhus Universitet.

Forfatter til blandt andet Gode læringsmiljøer for børn (Hans Reitzels Forlag, 2010), Mange måder at lære på (Månedmagasinet Skolen (nr. 2) 2010), Undervisningsdifferentiering (Dafolo, 2010), Verdens bedste folkeskole (Aarhus Universitetsforlag, 2010), Danske og finske læringsmiljøer (Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag, 2009) og Selvets udvikling (Dansk Psykologisk Forlag, 2010).

Emner

  • Pædagogisk/psykologisk analyse – især på børneområdet
  • Flow – teori, praksis, forskning
  • Læringsmiljøer
  • Personcentreret og anerkendende undervisning.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Elevens motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller

Elever skal have lyst til at lære noget. Men deres motivation må ikke kun være drevet af ros og 12-taller. Ønsket om at blive klogere skal komme indefra. Det kræver…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Hvad er flow?

– og lærer vi mere, når vi er i flow? Flow er et centralt begreb i den positive psykologi, men bruges bredt i mange sammenhænge, fx inden for idrætten, musikken…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Turbo- og intensive læringsforløb

Turbo- og intensive læringsforløb er ofte målrettet elever i læringsvanskeligheder. I denne artikel bliver du klogere på, hvad intensive læringsforløb er, hvilken effekt de har, og hvordan arbejdet med elevens…

Ordblindhed
Artikel

Konstruktivisme – en teoretisk (og praktisk) tilgang til læring

Når vi taler om konstruktivisme i et skoleperspektiv, er konstruktivisme en læringsteori, der mener at viden ikke overføres uforandret fra lærer til elev. Læring forudsætter en aktiv proces, hvor viden…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

LP-modellen som metode til kulturforandring i skolen

LP-modellen kan bruges som redskab til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø ved at styrke læreres og pædagogers analytiske evner i forhold til de problemer, de oplever i mødet med…

Læringsmiljø
Artikel

ICDP – på barnets præmisser

ICDP er et træningsprogram der kan udvikle pædagogisk relationskompetence hos lærere, pædagoger og andre, der arbejder med mennesker. Populært sagt handler det om at klæde professionelle bedre på, så de…

Sociale relationer
Artikel

Hvad er Cooperative learning?

Cooperative Learning er et af de undervisningskoncepter, der har vundet stort indpas i den danske grundskole i de senere år. Læs om metoden her og bliv klogere på, hvad det…

Aktiv undervisning
Artikel