Christina Lüthi

Christina Lüthi

Christina Lüthi er cand.pæd. i pædagogisk psykologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet, og har tidligere gennemført og ledet en række forskningsprojekter ved Universe Fonden.

Hun er i dag leder af Nationalt Videnscenter for Frie Skoler.

Er forfatter til blandt andet Tryghed i aldersblandet indskoling (Månedsmagasinet Undervisere nr. 12, 2010), På vej mod et altruistisk læringsår10? (Kognition og pædagogik 19, 2009), Børn med særlige behov (Psykologisk Set, nr. 73, 2009) og En kærlig kritik til alle os, der skælder ud (Dansk Pædagogisk Forum, Tidsskrift 0-14, 2008).

Emner

  • Analyse, evaluering og udvikling af læringsmiljøer
  • Altruisme og sociale relationer
  • Positiv psykologi
  • Socialpsykologi.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Altruisme

Altruisme (uegennyttighed) er ofte en nødvendig forudsætning for at et fællesskab fungerer. I denne artikel kan du blive klogere på hvad altruisme er for en størrelse, og læse om hvordan…

Trivsel
Artikel

Læring – Piaget

Bliv klogere på, hvordan du kan styrke dine elevers læring ved fx at tage udgangspunkt i fænomener, de allerede kender. BEGREBSDEFINITION I ET ELEVPERSPEKTIV Læring kan forstås som en aktiv,…

Læringsteorier og -metoder
Artikel

God undervisning nødvendiggør god kommunikation

God undervisning nødvendiggør god kommunikation, og god kommunikation indebærer, at læreren er god til at formidle og organisere, ligesom han eller hun skal være opmærksom på elevens signaler. Denne artikel…

Læringsmiljø
Artikel

Magt når den bruges positivt

Denne artikel handler om, hvordan du som underviser og læringsleder kan anvende din magt til at skabe gode læringsmiljøer for dine elever. HVAD ER MAGT? Magt eller magtudøvelse er handlinger,…

Læringsmiljø
Artikel

Etik – god undervisning

Denne artikel handler om, hvordan du som underviser kan blive endnu bedre til at reflektere over din undervisningspraksis. BEGREBSDEFINITION Etik (også kaldet moralfilosofi) relaterer sig ofte til, hvad der er…

Undervisning
Artikel

Sociale relationer

Hvis du vil give dine elever et bedre læringsmiljø, er der god mening i at sætte fokus på de sociale relationer. Læs mere om sociale relationer her – og fordyb…

Sociale relationer
Artikel

Habituering – få elevens opmærksomhed

Denne artikel giver en teoretisk forklaring på, hvordan du som underviser kan skabe endnu mere opmærksomhed hos dine elever. HVAD ER HABITUERING? Habituering er den mest primitive form for læreproces….

Læringsteorier og -metoder
Artikel

Skoleledelse

Ledelse handler ofte om at lede andre og sig selv mod mål, der kan skabe kontinuerlig vækst og trivsel. Inden for Positiv Psykologi forstås ledelse som et ganske centralt og…

Ledelse
Artikel

Situeret læring – om hvordan elever lærer af hinanden

Denne artikel handler om hvordan du som underviser kan understøtte dine elevers læring ved at tilbyde dem flere gode læringsfællesskaber. BEGREBSDEFINITION Situeret læring rummer både et kognitivt og socialt aspekt…

Læringsteorier og -metoder
Artikel