Caroline Arp

Caroline Arp

Caroline Arp er uddannet cand.mag. i fransk fra Københavns Universitet, hvor hun har skrevet speciale om fremmedsprogsdidaktik og begynderundervisningen i fransk i folkeskolen.

Caroline har undervist i fransk i folkeskolen og har været ansat i udviklingsprojektet Tidligere Sprogstart, som er et forskningssamarbejde mellem læreruddannelserne UCC og Metropol og Københavns Universitet.

Caroline har også været forlagsredaktør på Alinea, hvor hun blandt andet har været redaktør på Franskportalen og på Français Formidable #7.

Emner

  • Fremmedsprogsdidaktik
  • Begynderundervisning i fransk
  • Strategisk sprogbrug.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Gør dine elever til strategiske sprogbrugere

Der er en forventning om, at elever i alle sprogfag arbejder med kommunikations- og sproglæringsstrategier og derigennem forholder sig til deres egne kommunikative evner og deres egen sprogtilegnelsesproces. Artiklen ser…

Læringsteorier og -metoder
Artikel