Birgit Henriksen

Birgit Henriksen

Birgit Henriksen er professor i fremmedsprogstilegnelse ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk ved Københavns Universitet. Hendes primære forskningsinteresser er ordforråd, lærerkognition, akademisk sprog og sprog i fagene. Hun har været med til at skrive FFM for engelsk og har deltaget i A.P. Møller projektet ”Tidlig Sprogstart”. Hun underviser på Master i Fremmedsprogspædagogik og på en lang række efteruddannelseskurser for lærere i folkeskolen og gymnasiet.

Emner

  • Fremmedsprogspædagogik
  • Sprogtilegnelse
  • Ordforråd
  • Klasseværelsesinteraktion
  • Tværkulturel interaktion og kommunikation
  • Indlæringsprocesser

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Fokus på ordforråd i alle sprogfag

Danskere tror typisk, at de er gode til at begå sig på engelsk. Men forskning i elevers ordforråd viser, at de ofte mangler et ordforråd til at udtrykke sig præcist…

Sprogtilegnelse
Artikel