Bettina Buch

Bettina Buch

Bettina Buch er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, hvor hun underviser og forsker i didaktik og danskfagets didaktik på grunduddannelsen og i bachelorprojekter. Hun fokuserer særligt på fagets skriftsproglige side og interesserer sig for overgange fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Hun har arbejdet som folkeskolelærer i 5 år og som lektor på læreruddannelsen i 15 år. I 2015 afsluttede hun sit ph.d.-projekt om tekster og genrer på erhvervsuddannelserne, hvori hun undersøgte, hvordan grundskolen bedre kan forberede eleverne på erhvervsuddannelsernes tekster.

Emner:

  • Danskfagets didaktik
  • Skriftsprog
  • Tekster og genrer
  • Overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelser

Bettina Buchs afhandling kan gratis downloades her: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/phdafhandlinger/Bettina_Buch_Phd_afhandling.pdf

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Hvad siger læremidlerne om danskfaget?

Denne artikel formidler resultaterne af en undersøgelse af dansklæreres brug af didaktiske læremidler i undervisningen. I artiklen forklarer vi baggrunden for undersøgelsen og de mest markante resultater. I undersøgelsen har…

Læremidler
Artikel

Læremidler i danskfaget

Denne artikel præsenterer en syntese af et omfattende forskningsprojekt om læremidler i danskfaget gennemført i perioden 2015-2017. Undersøgelsen viser samlet, at danskfaget set gennem dets læremidler er præget af en…

Læremidler
Artikel