Barbara Hoff Esbjørn

Barbara Hoff Esbjørn

Barbara Hoff Esbjørn er ph.d., professor MSO i klinisk børnepsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi (kognitiv adfærdsterapeutisk specialisering) og leder af Center for Angst ved Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Barbara forsker både teoretisk og gennem behandlingsforskning i angsttilstande i barndommen og underviser i kliniske børnepsykologiske problemstillinger. Hun har publiceret en række internationale og danske artikler og bogkapitler, samt redigeret bogen Angst hos børn – kognitiv terapi i teori og praksis (2012, i samarbejde med Ingrid Leth).

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret

Findes der børn der er særligt sensitive? Hvordan kan fagfolk og forældre støtte de sensitive børn i en sund udvikling? Nej og Ja. Selvfølgelig findes der børn der er sensitive,…

Særlige behov
Artikel