Anne Therkildsen

Anne Therkildsen

Anne Therkildsen er cand.mag. i Pædagogik og Psykologi fra RUC med speciale i social- og relationspsykologi. Anne er certificeret ICDP-træner og underviser på ICDP-uddannelsen, som henvender sig til alle, der arbejder professionelt med relationelle forhold.

Anne har gennem flere år beskæftiget sig med udvikling af anerkendende og ressourceorienterede pædagogiske metoder på børne- og ungeområdet. Hun har udviklet undervisningsmaterialer for bl.a. Undervisningsministeriet, Sundhedsstyrelsen og Uddannelsesstyrelsens Vejledningskontor om inklusion, fællesskaber og ressourceorienteret pædagogik.

Emner  

  • Relations- og ressourceorienteret pædagogik
  • Læring i fællesskaber
  • Kollegial feedback og arbejdsglæde
  • Positiv psykologi
  • Styrkebaseret pædagogik
  • Neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Styrkebaseret pædagogik

På basis af positiv psykologi er det denne artikels formål at skitsere en forståelse af de sociale relationers betydning for læring. Først præsenteres centrale elementer i teorigrundlaget, hvorefter flowtænkningen og…

Pædagogiske tilgange
Artikel