Anne Marie Marquardsen

Anne Marie Marquardsen

Pædagogisk konsulent med PD i organisation og ledelse. Uddannet pædagog – bred erfaring inden for dagtilbudsområdet som pædagog, institutionsleder og konsulent. Censor for PA uddannelsen.

Forfatter til “Sprogmiljøer i børnehøjde – tværfaglig inspiration til arbejdet med børns sprog” (Dansk Psykologisk Forlag 2011) samt “Huset – dialogisk læsning i børnehave og skole” (Dansk Psykologisk Forlag 2013).

Emner

  • Organisationsudvikling
  • Pædagogisk udviklingsarbejde
  • Dokumentation og evaluering
  • Læringsmiljøer
  • Sprogmiljøer i børnehøjde og i voksenhøjde
  • Tidlig sprogtilegnelse
  • Dialogisk læsning
  • Medieret Læsning
  • Brobygning.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Medieret Læsning – sådan

Med medieret læsning lærer du dine elever at lære. Som professionel vælger du indhold ud fra konkrete mål med læsningen, egne faglige styrker og ikke mindst med udgangspunkt i det…

Læsning
Artikel

Medieret læsning – teorien

Børns sproglige forudsætninger er et væsentligt fundament for deres læseudvikling, håndtering af følelser og for deres evner til at deltage i sociale relationer. Derfor bør børnene udfordres sprogligt og støttes…

Læsning
Artikel

Medieret Læsning – metoden

Læsning er en vigtig nøgle til ny viden i alle fag og giver adgang til unikke oplevelser. Medieret Læsning er en metode som styrker læringsmiljøet, skaber læselyst og giver læse-…

Læsning
Artikel