Anette Schleicher

Anette Schleicher

Anette Schleicher er lektor og MA i socialpædagogik fra DPU. Er uddannet socialpædagog og ansat på Pædagoguddannelsen UC Lillebælt-Odense & Svendborg, hvor hun bl.a. underviser og vejleder på specialiseringen social- og specialpædagogik og på Diplom i vejledning.

Bidrog i 2014 med kapitlet: ”Unge mellem muligheder og begrænsninger” til Antologien: ”Unges Livsvilkår – Muligheder, Risici og Professionelle Udfordringer”, Akademisk Forlag.

Er endvidere redaktør og medforfatter til bøgerne: ”Dit studieliv – alt det, du ikke ved, du har brug for at vide, når du begynder at studere”, Akademisk Forlag, 2015, ”Relationsskabelse”, Hans Reitzels Forlag, 2017 og ”Den store casebog”, Hans Reitzels Forlag, 2018.

Er tilknyttet som kronikør på Jydske Vestkysten, og oplægsholder på bl.a. Læringsfestivalen i Bellacenteret og Skolemessen i Aarhus 2018.

Artikler af forfatteren:

Titel
Dato
Tema
Type

Har vi en skole, som drenge trives i?

Drenge sakker bagud rent fagligt i forhold til piger. Drenge bliver bedømt hårdere til eksamen. De får dårligere karakterer og er efterhånden i undertal på de videregående uddannelser. Det giver anledning…

Mediering
Artikel

Ord skaber virkelighed

Når kategoriseringer bliver den dominerende fortælling For at forstå den verden vi lever i, er vi nødt til at inddele den i kategorier. Men det er uhensigtsmæssigt, hvis kategorierne ender…

Særlige behov
Artikel

Inklusion med succes

Udgangspunktet for en inkluderende tankegang er, at elevens omgivelser kan være med til at bevæge sig væk fra at handicappe den udfordrede elev med opstilling af normsæt, der er umiddelbart uopnåelige…

Særlige behov
Artikel