Flersprogede elever har skarpere hjerner

Dato 15/11-2017

Forfatter Lenette Nagstrup Jensen

Forskning viser, at elever, der mestrer flere sprog er ’klogere’ end andre børn. Og den skjulte ressource skal tydeliggøres i undervisningen mener Gro Caspersen, lærer fra Svendborg og initiativtager til et projekt, som sætter fokus på styrken ved at være flersproget.

Flersprogede børn har fordele i forhold til børn med kun ét sprog. Børn med flere sprog har en skarpere hjerne, og flersproglighed er en af de bedste måder at holde hjernen i topform på. De bliver både bedre til at multitaske, bedre til at huske og bedre sprogbrugere.

Sådan lyder konklusionen i et forskningsprojekt fra USA, hvor man har undersøgt flersprogede børn.

Gro Caspersen er fransklærer på Nymarkskolen i Svendborg og har i mange år været optaget af sprog, flersprogethed og sprogtilegnelse. Hun er optaget af, hvordan vi sikrer, at flersprogede elevers sproglige styrker anerkendes og inddrages i undervisningen. Og af, hvordan vi styrker de flersprogede elevers selvopfattelse, så de oplever det som en styrke og ikke en svaghed at have flere sprog.

DANSK PROJEKT OM FLERSPROGEDES RESSOURCER

“Generelt omtaler vi tosprogede som noget negativt. Det indgår i skolestatistikker på linje med procentdelen af skilsmissebørn eller elever med forældre uden for arbejdsmarkedet”, siger Gro Caspersen.

I sit arbejde oplever hun, at elever skammer sig over at være to- eller flersprogede.

Generelt omtaler vi tosprogede som noget negativt. Det indgår i skolestatistikker på linje med procentdelen af skilsmissebørn eller elever med forældre udenfor arbejdsmarkedet

“Mange flersprogede elever føler sig stigmatiserede”, siger Gro Caspersen, som selv er tosproget med en færøsk mor og dansk far.

”Mit held er at jeg i skolen så dansk ud med blå øjne og lys hud, men desværre er nogle sprog mere anerkendte end andre.”

Når tosprogede elever bliver omtalt som ’problematiske’ handler det ofte mere om kulturbaggrund end om sprog, mener Gro Caspersen, som tilbage i 2015 startede kampagnen Wise Words for at sætte fokus på styrken ved at have mange sprog. Med kampagnen har Gro Caspersen sammen med syv unge to-sprogede været på rundtur på Svendborgs folkeskoler, for at sætte fokus på styrkerne ved at kunne tale flere sprog. Og hendes arbejde har givet så megen genlyd, at hun i 2017 fik Den Europæiske Sprogpris, der hvert år uddeles af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

SPROGPORTRÆTTER ERSTATTER NATIONALE TEST

Gro Caspersens arbejder med begrebet ’sprogportrætter’, som er en form for kortlægning af, hvilke sprog den enkelte elev besidder og elevens forhold til disse sprog. ’Sprogportrætter’ fremhæver det, eleven kan i modsætning til den nationale test til tosprogede, som fremhæver det eleven ikke kan.

Vi ønsker at give eleverne en større bevidsthed om, at det er en force med flere sprog

Derfor har man på Nymarkskolen i Svendborg ændret praksis, og i dag har ’sprogportrætter’ erstattet de nationale test.

”Vi ønsker at give eleverne en større bevidsthed om, at det er en force med flere sprog. Hos mange elever handler det om selvværd, for diskursen om flersprogede elever har i mange år været at de er ’halvsprogede’.”

Nogle steder udmønter det sig i forbud mod at eleverne bruger andre sprog end dansk i skoletiden. Og det resulterer i børn og unge, der føler sig forkerte.

FLERSPROGEDE KAN NOGET SÆRLIGT

Vi ser mange eksempler på, at flersprogede børn uden problemer veksler mellem sine sprog mange gange i løbet af en dag. På vej ind i børnehaven taler barnet fx tyrkisk med sin mor, hvorefter barnet omstiller til dansk i mødet med pædagogen, som siger godmorgen og taler med barnet om, hvor madpakke skal hen. På den måde veksler et flersproget barn mellem sine sprog mange gange i løbet af en dag. Disse børn bliver eftertragtede på et fremtidigt globaliseret arbejdsmarked, mener Gro Caspersen.

Ved at udbrede erfaringerne med, hvordan vi anerkender flersprogede elevers styrker håber hun, at vi får styrket de flersprogedes selvværd.

”Det er faktisk det højeste mål med kampagnen. At give de flersprogede elever en større bevidsthed om, at det er en force at kunne flere sprog. At de kan noget særligt.”

Hvad er Wise Words?

  • Wise Words er en kampagne der skal oplyse elever, forældre, lærere, skoleledere, lærerstuderende og forvaltninger om styrken ved at have mange sprog.
  • En del af kampagnen handler om at kortlægge, hvor mange sprog den enkelte skole og klasse besidder, og efterfølgende synliggøre det som en ressource.
  • Som en del af indsatsen er der fokus på såkaldte sprogportrætter: Der udfærdiges et sprogportræt, hvor eleverne illustrerer de sprog, de mestrer.
  • I september 2017 modtog Gro Caspersen Uddannelses- og Forskningsministeriets europæiske sprogpris.
  • Bag kampagnen står: Gro Caspersen og eleverne Jasmine Bajramovic, Truc Jessica Nguyen, Sahar Arezo Poyan og Imane Mouzafir.

Om Gro Caspersen
Lærer og ansat i Svendborg Kommune. Underviser i fransk på kommunens skoler og er vejleder på DSA-området og læremiddelforfatter. Har en PD i pædagogik.

Kilder