Erfarne sproglærere fortæller, hvordan de gør klar til prøverne

Dato 06/02-2020

Forfatter Louise Wandel

Har du elever, der er nervøse for prøven i engelsk, tysk eller fransk?
Har du elever, der er usikre på, om de kan tale i fem minutter uden afbrydelse?
Og er du selv klar til, hvad der skal ske fra marts til maj – inden prøverne går i gang?

Læs med og få Tim Kendon og Maria Frantzen Sankos gode råd.

PLANLÆGNING AF UNDERVISNINGEN FRA MARTS TIL MAJ

Marts-april: Nu starter arbejdet med at vælge, hvilke temaer du vil opgive. Tænk over, at temaerne dækker bredt, så der er noget for enhver smag. Typisk opgives der 4 temaer. Inddrag eleverne, når I sammen udvælger tekster til de valgte temaer. Hvis eleverne føler, at teksterne er interessante, er de mere motiverede, og det bliver lettere for dem at forberede sig og tale om emnet til prøven.

April: Når temaerne er på plads, skal eleverne beslutte sig for, hvilket selvvalgt emne de gerne vil arbejde med. Husk dem på, at emnet skal tage udgangspunkt i et af de valgte temaer. OG at emnet skal knytte sig til kultur og samfundsforhold i det pågældende land.

April-maj: Næste skridt er, at eleverne skal finde relevante tekster og kilder på engelsk/tysk/fransk, og de skal i gang med at lave deres disposition. I denne proces er du med som vejleder. Den færdige disposition skal underskrives af både dig og eleven, og den må ikke ændres, efter du har godkendt den. Læs videre og få gode råd om dispositionen.

UDFORMNINGEN AF ELEVERNES DISPOSITION

Dispositionen fungerer som en oversigt for både elev, lærer og censor. Det er vigtigt, at den bliver en hjælp for eleven, så de kan bruge stikordene til at guide dem igennem deres præsentation.

Lad eleverne lave dispositionerne sammen, så kan de kan hjælpe hinanden med at indsamle viden om emnet, og til at finde formuleringer og relevante ord.

Mange elever går for hurtigt i gang med at skrive stikord. Det er bedre, at de først bruger tid på at blive klogere på deres emne. Læs punkt 4 og 5 i Tim Kendons artikel, og få flere gode råd om, hvordan du hjælper eleverne med deres dispositioner.

Du kan se et eksempel på en disposition her.

TRÆNING AF ELEVERNES MUNDTLIGE FÆRDIGHEDER

Mange elever er bange for, at de ikke kan tale uden afbrydelse i 5 minutter til præsentationen – særligt til prøven i tysk og fransk.

Det en gode idé, at elever, som føler sig usikre på deres mundtlige færdigheder, starter med at øve sig på lette sætningskonstruktioner med ord, de ikke har svært ved at huske eller at udtale.

Det er vigtigt, at de ikke sætter forventningerne for højt, i forhold til det de gerne vil sige. Hvis de ikke har så stort et ordforråd, skal de holde sig til at udtrykke deres holdninger på en enkel måde.

Brug tid på at få eleverne til at tale sammen i makkerpar i 5-10 minutter ad gangen – gerne i hver lektion. De skal skiftes til at tale, og de skal øve sig på at stille spørgsmål og svare med hele sætninger.

Husk, at du som lærer er en vigtig rollemodel. Jo mere du taler på målsproget, desto mere naturligt bliver det for eleverne at gøre det samme.

BLÅ BOG

Tim Kendon

Tim Kendon er englænder, lærer på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, beskikket censor og forfatter til Pit Stop – Klar til prøven i engelsk.

Se materialer til prøve og evaluering i engelsk her.

BLÅ BOG

Maria Frantzen Sanko

Maria Frantzen Sanko er opvokset i Luxembourg, tysklærer på Pilegaårdskolen i Tårnby, og forfatter til Onlineprøver Tysk.

Se materialer til prøve og evaluering i tysk her.

Foto: Daniel Hjorth