Er dannelse et folkeskolerelevant begreb?

Dato 19/05-2016

Forfatter Per Fibæk

I dette interview fortæller professor Per Fibæk Laursen om sit syn på dannelse og på dannelsesbegrebet.

Han kommer ind på en række centrale spørgsmål, herunder:

  • Hvad betyder dannelse?
  • Er dannelse et folkeskolerelevant begreb?
  • Hvad går debatten om dannelse versus læring ud på?
  • Hvordan og hvornår arbejder man med dannelse i folkeskolen?

Disse spørgsmål er centrale, fordi de vedrører selve folkeskolens formål, sådan som det især er formuleret i Folkeskolelovens formålsparagraf.

HELE INTERVIEWET

DANNELSE OG FOLKESKOLEN

DANNELSE ER UFOLKELIGT

DANNELSE OG LÆRING

HVORDAN KAN MAN ARBEJDE MED DANNELSE?

SKOLEN KAN IKKE STÅ FOR HELE DANNELSEN

Se også interviewet med Niels Egelund “Uro, dårligt sprog og dannelse“.