De digitale læremidlers potentialer

Dato 28/08-2018

Forfatter Stine Honoré

Vi har talt med læremiddelforsker Stig Toke Gissel om, hvad det er, de digitale læremidler kan. Interviewet er en del af webdokumentaren DEN DIGITALE SKOLE.

DIGITALE LÆREMIDLER – HVAD ER DET?

“En digital læringsportal er typisk et sted, hvor der er enormt meget indhold. Det vil sige, at der er mange forløb om forskellige emner, som lærerne kan kombinere og vælge til og fra, som de finder det relevant. I en portal kan man dække fagets områder på mange forskellige måder, og man kan have mange forløb, der taler ind i de samme kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål. Digitale læremidler tilbyder typisk interaktivitet og nogle andre medieformater, end dem vi ser i et analogt læremiddel. Der vil typisk være film, lydfiler og simulationer, som eleverne kan bruge til at forstå og arbejde med indholdet på andre måder. For eksempel er der mange digitale læremidler, der tilbyder eleven umiddelbar feedback på lukkede opgaver, når de skal træne. Typisk vil man også koble til nogle redskaber, hvor eleverne kan producere, eksperimentere og arbejde med stoffet på en kreativ måde. Det giver det analoge format i sig selv ikke mulighed for. Når man ser en video om et indhold i stedet for at læse en fagtekst, vil man kunne illustrere pointerne på en anderledes, vedkommende og motiverende måde for eleverne. Omvendt kan det digitale også forstyrre og dække for det faglige indhold.”

“Der er ingen tvivl om, at et digitalt læremiddel potentielt kan motivere eleverne i højere grad end et analogt læremiddel kan.”

HVILKE MULIGHEDER LIGGER DER I DE DIGITALE LÆREMIDLER?

“Der er ingen tvivl om, at et digitalt læremiddel potentielt kan motivere eleverne i højere grad end et analogt læremiddel kan. Blandt andet fordi eleverne imødekommes af læremidlet på en anden måde. For eksempel gennem interaktivitet. Vi ved også, at de spilbaserede formater og en umiddelbar feedback motiverer mange elever, fordi de får kontant afregning i forhold til deres præstationsniveau. Det kan man jo se som en værdi i sig selv ved det digitale format.”

HVAD MED DIFFERENTIERING?

“Som udgangspunkt har det digitale læremiddel nogle særlige potentialer i forhold til differentiering. Der er mulighed for at give eleverne nogle hjælpemidler og redskaber, som hjælper dem, som har svært ved stoffet. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at hjælpemidlerne ikke altid er gode for alle. For eksempel vil det for en dygtig elev ikke være gavnligt at sætte oplæsefunktionen til. Det vil være bedre, at eleven selv læser teksten. I undervisningen er det ikke altid den hurtigste vej, der er en bedste vej. Nogle gange er det den lange og svære vej, der giver mest læring.”

“Det digitale er ikke nødvendigvis en gevinst i sig selv, medmindre det anvendes med et specifikt didaktisk formål for øje.”

ER DET DIGITALE EN KVALITET I SIG SELV?

“Det digitale er ikke nødvendigvis en gevinst i sig selv, medmindre det anvendes med et specifikt didaktisk formål for øje. Det digitale giver nogle muligheder for at udføre nogle didaktiske funktioner på en smartere, mere effektiv og dybere måde. Men ofte er det potentialer, som både forlagsproducenterne skal tænke ind i deres materialer og som læreren skal realisere i undervisningen.”

 

BLÅ BOG

STIG TOKE GISSEL

Leder af Læremiddel.dk og har gennem flere år arbejdet med og forsket i læremidler. Udvikler nye læremidler og undersøger, hvor stor effekt brugen af læremidlerne har i forhold til læringen. Stig mener, at designanalyse af læremidler, undersøgelse af brugen af læremidler og effektmålinger tilsammen giver værdifuld viden i udviklingen af læremidler.