Dansk Skoleskak gør eleverne dygtigere til matematik

Dato 30/01-2018

Forfatter Mads Jacobsen

Skoleskak breder sig landet over. Elever på hver femte skole undervises i dag i skoleskak. Tallet stiger støt, og det er der gode grunde til. Nyere forskning viser nemlig, at systematisk og struktureret anvendelse af skoleskak i matematikundervisningen har positiv effekt på elevernes matematiske kompetencer. Men hvad er det egentlig skakspillet kan? Og hvordan gør det eleverne dygtigere til matematik?

Man enten vinder eller taber sin brik, og den umiddelbare respons er lærerig.

Koncentrerede øjne stirrer ned på de sort-hvide felter. Der grubles grundigt over næste træk, og stemningen er intens. Man er enten truet eller i angreb.

Når dine elever spiller skak, skal de konstant vurdere risici og analysere fordele og ulemper. De skal slå til, når chancen er der, men skal også kunne trække sig tilbage, når det er nødvendigt. Vigtigst af alt, må de aldrig gøre noget uden omtanke. Hvordan beskytter jeg bedst min konge? Med hvilket træk bringer jeg min dronning i spil? Eleverne opstiller hypoteser, afprøver forskellige løsninger og evaluerer udfaldet. De lærer hurtigt, at en systematisk og undersøgende tilgang er ”livsnødvendig” – uanset om du er stormester eller nybegynder, voksen eller barn. Man enten vinder eller taber sin brik, og den umiddelbare respons er lærerig.

Strategi, taktik og fremgangsmåderne er i bund og grund forankret i naturvidenskabelig metode, og det er netop baggrunden for, at Dansk Skoleskak har udviklet et særligt læringskoncept, der er målrettet udviklingen af elevers matematiske kompetencer.

eleverne må forholde sig undersøgende og gå systematisk til værks, hvilket giver dem kompetencer, der er anvendelige ikke bare i matematik-undervisningen, men også senere i livet.

SKAK PLUS MAT

Opgaverne i læringskonceptet tager afsæt i skakspillet og kombineres med matematik. Eleverne skal fx finde antallet af diagonaler på et skakbræt. De skal sætte modstanderen skakmat med ét træk, eller undersøge, hvilken rute en springer skal tage, hvis den skal opsamle flest mulige point på et skakbræt med tal på felterne. Opgaverne kobler centrale fremgangsmåder fra skakspillet med centrale arbejdsmetoder i matematik. På den måde skabes der transfer fra det ældgamle, royale spil til udviklingen af elevernes matematiske færdigheder og kompetencer i det 21. århundrede. Fælles for opgaverne er, at eleverne må forholde sig undersøgende og gå systematisk til værks, hvilket giver dem kompetencer, der er anvendelige ikke bare i matematikundervisningen, men også senere i livet.

3 EKSEMPLER PÅ ØVELSER FRA SKAK+MAT®

 

SKAK GØR MATEMATIKKEN KONKRET

Matematiske begreber som linjer, rækker, spejling og diagonaler kan være svære at forstå for mange elever, fordi de ofte opleves som meget abstrakte. På skakbrættet og i brikkernes gang konkretiseres begreberne, og geometri, mønstergenkendelse og talbehandling bliver pludselig håndgribelige størrelser. Eleverne lærer at samtale om skakspillet, og de lærer at anvende matematisk terminologi i en praktisk kontekst.

Oveni kommer de konkrete materialer i form af bræt og brikker. Det at sidde foran skakbrættet med brikkerne i hånden (det konkrete kendes også fra centicubes) gør matematikken håndgribelig. Eleverne arbejder konkret – og de gør det sammen.

Med Dansk Skoleskaks særlige læringskoncept lærer eleverne:

  • At tænke sig om, før de handler
  • At undersøge matematiske problemstillinger systematisk
  • At opstille hypoteser, vurdere fordele og ulemper og evaluere udfald
  • At samtale om skakspillet og arbejde undersøgende med matematik – sammen

ELEVER KLARER SIG BEDRE NÅR DE SPILLER SKOLESKAK

Elever, som undervises i skoleskak efter det særlige læringskoncept, klarer sig bedre i matematik end dem, der modtager almindelig matematikundervisning. Det viser forskning fra TrygFondens Børneforskningscenter ved professor Michael Rosholm.

Forskningscenteret undersøgte i 2013-2015 effekten af det særlige koncept. Knap 500 elever fra i alt 31 klasser på fem skoler i Aarhus Kommune deltog i forsøget. 2 ud af 3 klasser fik i en periode erstattet 21 matematiktimer med undervisning efter Dansk Skoleskaks særlige læringskoncept. De resterende klasser fungerede som kontrolgruppe.

Resultaterne viste, at de elever, som modtog undervisning efter Dansk Skoleskaks særlige læringskoncept, klarede sig markant bedre end de, der i samme periode modtog almindelig matematikundervisning. Forbedringen svarede til en tredjedel skoleårs ekstra matematikundervisning. Resultaterne viste også, at både de dygtigste og de fagligt udfordrede havde gavn af skoleskak.

Størst udbytte sås imidlertid hos de elever, der ‘nogle gange’ eller ‘ofte’ keder sig i skolen. Bemærkelsesværdigt var det, at drengene havde større udbytte end pigerne, hvilket så vidt vides ikke er set i andre danske læringskoncepter.

KAN ELEVERNE IKKE OPNÅ DE SAMME EFFEKTER VED AT SPILLE SKAK I DERES FRITID?

Dansk Skoleskak får ofte spørgsmålet: Hvorfor skal skolen bruge skoleskak systematisk i undervisningen? Kan eleverne ikke opnå de samme effekter ved at finde bræt og brikker frem i deres fritid? Det korte svar er nej. Der er ingen evidens for, at skakspil alene udvikler børn og unges kompetencer i matematik. Det er først når skoleskak anvendes systematisk og struktureret i kombination med matematikundervisning, at der ses en positiv effekt på udviklingen af elevernes matematiske kompetencer. Det er netop det, Dansk Skoleskak har konceptualiseret i det særlige, nu evidensbaserede læringskoncept.

UNDERSØGENDE MATEMATIK MED BONDESKAK

Med små ’mini-games’ bryder læringskonceptet skakspillet op i mindre, mere overskuelige dele og elementer. Det sker fx i ’bondeskak’, hvor der ofte ikke er mere end fire bønder på brættet. To hvide står placeret over for to sorte, og det gælder nu om først at få en bonde ned på baglinjen. Opgaven isolerer en situation fra skakspillet, og designer den til at teste og træne elevens evne til at overskue potentielle udfald af et givent træk. Som i enhver anden situation fra skakspillet, er det nødvendigt for eleven at analysere fordele og ulemper, opstille hypoteser og afprøve dem. I opgaven er der en meget klar kobling mellem skakspillet og undersøgende matematik, da fokus ikke bare er på konkurrencen mellem de to elever, men på at de sammen undersøger og afdækker de udfordringer og afdækker de problemstillinger, de forskellige ’mini-games’ sætter dem i.

Eleverne øver sig ikke direkte på at gange eller dividere, men de lærer at overskue og genkende mønstre, at vurdere og analysere situationer og vigtigst af alt, lærer de at forholde sig til matematik på en undersøgende, systematisk og løsningsorienteret måde – alt sammen samtidig med, at de leger og har det sjovt sammen.

HVAD ER DANSK SKOLESKAK?

HVAD ER SKAK+MAT®?

REFERENCER