Dannelse er ikke bare dannelse

Dato 17/06-2016

Forfatter Alexander von Oettingen

I diskussionen af dannelse og folkeskolens rolle i forhold til barnets dannelse er prorektor, dr.pæd. Alexander von Oettingen en af dem, der har markeret sig. Det gjorde han blandt andet i et interview på folkeskolen.dk (folkeskolen.dk den 15.02.2016), hvor han påpeger, at man må skelne mellem almen dannelse, som sker døgnet rundt livet igennem, og det han kalder skolens dannelsesbidrag.

ALEXANDER VON OETTINGEN

Skolen leverer et afgørende bidrag til dannelsen, påpeger von Oettingen. Skolens bidrag består blandt andet i at gøre verden tilgængelig for barnet gennem undervisning. Når barnet lærer at læse, skrive og regne, lærer det ifølge ham nogle grundlæggende dannelseskategorier, som det kan bruge som en slags nøgler i sin videre færd ud i verden.

Alexander von Oettingen mener, at når man gør skolen til rammen om dannelse, bryder den sammen. Som han siger i samme interview, så ”bliver skolen moralsk og normativt overophedet – fordi skolen kan ikke levere et så stort ansvar.

Den måde, skolen kan gøres ansvarlig på, er ved, at den skal levere bidrag til dannelsen ved at indføre eleverne i skriftkultur og politisk kultur og så videre. Skolen skal derimod ikke gøres ansvarlig for, om eleven bliver en god verdensborger, en god samfundsborger og en kompetent og konkurrencedygtig medarbejder. Det er ifølge von Oettingen vigtigt at skelne mellem, hvad skolen kan og ikke kan.

Skolen skal åbne op for elevernes fortrolighed med dansk kultur og historie, åbne op for deres forståelse for andre lande og kulturer og åbne op for deres forståelse for menneskets samspil med naturen, det er von Oettingens holdning.

Du kan læse mere om og af Alexander von Oettingen i hans bøger. Den seneste udkom i år (2016) og hedder Almen didaktik.