Computerspil i undervisningen

Dato 27/03-2012

Forfatter Ella Myhring

Computerspil er motiverende for eleverne, og kan inddrages i folkeskolens undervisning på utallige måder. Her får du et konkret eksempel på, hvordan du inddrager computerspil og samtidig opfylder Fælles Mål.

OPFYLDELSE AF FÆLLES MÅL

Computerspil kan inddrages i folkeskolens undervisning på utallige måder. Fælles Mål 2009 Dansk lægger op til, at man betragter computerspil som en danskfaglig genre og gør dem til genstand for analyse og produktion.

Ved at beskæftige sig med computerspil i danskundervisningen, er der gode muligheder for at arbejde hen imod formålet for faget, som nævner, at undervisningen skal udvikle en åben og analytisk indstilling til og kvalificere elevernes indlevelse og indsigt i samtidens udtryksformer.

I dette tværfaglige projekt opfyldes også Fælles Mål for faget engelsk og for It- og mediekompetencer i folkeskolen (hæfte 48).

COMPUTERSPIL I DANSKFAGET

Learning with Games, som beskrives i undervisningsforløbet herunder, er bare ét eksempel på, hvordan man kan inddrage computerspil i forskellige facetter af danskundervisningen.

Projektets målgruppe er elever på mellemtrinnet, og der arbejdes med følgende elementer af danskfaget:

  • Analyse
  • Meddigtning
  • Reklame
  • Anmeldelse
  • Diskussion, argumentation, kommunikation (blog og chat)
  • Produktion.

Projekt Learning with Games er desuden et internationalt samarbejdsprojekt med deltagelse af skoler i Danmark, Sverige og Finland.

MOTIVATION

Formålet med undervisningen er at inddrage computerspil som motivationsfaktor i forhold til at styrke elevernes danskfaglige kompetencer (for eleverne i Danmark), og samtidig gøre dem interesserede i at udveksle synspunkter med elever i de nordiske lande og erhverve sig viden om hinandens ungdomskultur.

Der er ingen tvivl om, at inddragelse af computerspil i undervisningen rummer et motivationspotentiale. I projektet oplevede vi et udstrakt elevengagement i alle 3 lande, som ifølge lærernes udsagn var unikt og usædvanligt. Både elever og lærere vurderede det faglige udbytte højt.

UNDERVISNINGSFORLØBET

Undervisningsforløbet er fra projektet Learning with Games, et nordisk projekt støttet af Fonden for Entreprenørskab.