Undervisning

Titel
Dato
Tema
Type

Aktionslæring i skolen

Aktionslæring som strategi til skoleudvikling er en udbredt tilgang. Tilgangen søger at udvikle skolen og de professionelles kompetencer på en og samme tid – med det for øje, at skabe…

Undervisning
Video

Første skoledag i 0. klasse

Denne artikel giver inspiration til, hvordan du og/eller dit team kan gribe første skoledag i 0. klasse an. Hvordan kommer man godt fra start og får skabt et grundlag for…

Undervisning
Artikel

Tavs viden

Hør i dette interview Theresa Schilhab fortælle om tavs viden Hvad er tavs viden? Hvor ’bor’ den tavse viden? Hvorfor og hvordan er den tavse viden pædagogisk relevant? Hvordan bruger…

Undervisning
Video

Dannelse er ikke bare dannelse

I diskussionen af dannelse og folkeskolens rolle i forhold til barnets dannelse er prorektor, dr.pæd. Alexander von Oettingen en af dem, der har markeret sig. Det gjorde han blandt andet…

Undervisning
Artikel

Innovation og entreprenørskab med FIRE-design

Der er kommet fokus på at uddanne børn og unge til at kunne indgå i innovation og entreprenørskab, både i skolen og senere i deres arbejdsliv. Innovation og entreprenørskab er…

Undervisning
Artikel

Gør din naturfagsundervisning elevstyret

En naturfagsundervisning, der fokuserer på centrale naturfaglige problemstillinger, og baserer sig på elevernes egne undersøgelser og eksperimenter, øger elevernes interesse for naturfag. OM METODEN Inquiry Based Science Education (IBSE) er…

Motivation
Artikel

God undervisning nødvendiggør god kommunikation

God undervisning nødvendiggør god kommunikation, og god kommunikation indebærer, at læreren er god til at formidle og organisere, ligesom han eller hun skal være opmærksom på elevens signaler. Denne artikel…

Læringsmiljø
Artikel

Gruppearbejde

BEBGREBSDEFINITION Gruppearbejde er en elevaktiverende, men også krævende arbejdsform. Selvom læreren er til stede, arbejder eleverne i høj grad på egen hånd, og derfor er det nødvendigt med både præcise…

Undervisning
Artikel

Etik – god undervisning

Denne artikel handler om, hvordan du som underviser kan blive endnu bedre til at reflektere over din undervisningspraksis. BEGREBSDEFINITION Etik (også kaldet moralfilosofi) relaterer sig ofte til, hvad der er…

Undervisning
Artikel

Demonstration

Demonstration er en udbredt undervisningsform, som i bedste fald involverer eleverne og øger læringen, fordi eleverne er aktivt lærende. Men der er også ulemper ved at anvende demonstration som undervisningsform, hvis…

Undervisning
Artikel